Aukcione parduodamas, nuomojamas turtas

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešas pardavimo aukcionas (pakartotinis aukcionas)

Pakartotinis aukcionas vyks 2017 m. lapkričio 24 d. 10.00 val. Susisiekimo ministerijoje, Gedimino pr. 17, Vilniuje. 

Dėl aukciono rengimo, vykdymo ir dėl aukcione parduodamo turto apžiūros galima kreiptis į Ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Nerijų Vasiliauską:

tel. (8 5) 239 3837 arba el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt.

Aukcione parduodamą turtą galima apžiūrėti Ūkio skyriaus sandėliuose (2017-11-21, 2017-11-22, 2017-11-23, 9-12 val.).

Aukciono dalyviai registruojami 1 val. iki aukciono pradžios (2017-11-24, 9-10 val.).

Dalyvavimas aukcione – nemokamas.

Žiūrovų dalyvavimas aukcione (dėl vietos stokos) – negalimas.

Aukciono dalyvis sumoka pavedimu už aukcione laimėtą turtą per 3 darbo dienas į Susisiekimo ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą LT61 7044 0600 0807 2892, AB SEB bankas.

Apmokėjimas grynais pinigais už aukcione įgytą turtą – negalimas.

Dalyvauti aukcione turi teisę asmuo, užsiregistravęs aukciono dalyviu (pateikęs asmens duomenis, adresą/el. pašto adresą).

Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina aukciono komisija.

Aukciono metu aukciono sekretorius pildo aukciono vedėjo registrą.

Parduodant turtą, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, skelbia pradinę kainą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 10 procentų nuo pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti parduodamą turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, nukreiptu į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.

Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.

Jeigu nei vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar 3 kartus pakartoja paskutiniąją pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus 3 pakartojimui, aukciono vedėjas dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.

Aukciono laimėtojas privalo parodyti aukciono vedėjui aukciono dalyvio bilietą.

Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito aukščiau nurodyta tvarka ir terminais.

Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas turi pateikti aukciono komisijai mokėjimo pavedimą įrodantį dokumentą.

Jeigu praėjus nustatytam laikui aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turtą, šis turtas parduodamas naujame aukcione. Tokiu atveju turto valdytojas turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Aukciono vedėjas, davęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto pardavimo kaina, surašo 2 egz. aukcione parduoto turto perdavimo aktą, kurį pasirašo aukciono vedėjas ir aukciono laimėtojas.

Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turtas ir turto perdavimo aktas perduodami per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos.

Aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

Aukcione parduodamo turto informacinės lentelės:

2017-11-24 pakartotinio aukciono kortelė

Parduodamas turtas

 

Eil.

Nr.

Inventorinis

Nr.

Turto pavadinimas

Turto būklė

Įsigijimo data

Viso pradinė kaina, Eurais

 1.  

SM.10.76

Įrišimo aparatas

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs;sulūžęs

2002-01-01

2,10

 1.  

SM.16.17

Baldų komplektas

Fiziškai nusidėvėjęs (sulūžęs, praradęs praktinę vertę)

2003-01-09

3,10

 1.  

S-045

Kompiuteris Mikronas, monitorius, Windows XP HE

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2010-07-16

7,00

 1.  

S-049

Kompiuteris Mikronas, monitorius, spausdintuvas HP

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2010-07-16

7,00

 1.  

SM.11.550

Tarnybinė stotis IBM eServer x Series 346

Nusidėvėjusi funkciškai (technologiškai), nenaudojama, pasenusi technologija

2005-11-30

2,10

 1.  

SM.11.614

Skeneris ScanMaker i900

Fiziškai (techniškai) nusidėvėjęs.

2006-12-19

2,10

 1.  

SM.11.618

Spausdintuvas Lexmark T644DTN A4

Fiziškai (techniškai) nusidėvėjęs.

2006-12-04

2,10

 1.  

SM.11.660

Juostų įrenginys HP Stotage Works DAT72 USB Ext

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas. Pasenusi technologija

2006-12-15

2,10

 1.  

SM.11.661

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC smart-UPS XL 3000VA

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas. Išsieikvoję baterijos, sugedęs

2006-12-15

2,10

 1.  

SM.11.667

Spausdintuvas LEXMARK T640DN

Fiziškai (techniškai) nusidėvėjęs. Paėmimo mechanizmas neveikiantis.

2007-10-29

2,10

 1.  

SM.11.671

Spausdintuvas LEXMARK T640DN

Fiziškai (techniškai) nusidėvėjęs.

2007-10-29

2,10

 1.  

SM.11.672

Spausdintuvas LEXMARK T640DN

Fiziškai (techniškai) nusidėvėjęs.

2007-10-29

2,10

 1.  

SM.11.755

Bevielio ryšio prieigos taškas ProCurve Radio Port 230

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas Pasenusi, nesaugi  technologija

2009-04-07

2,10

 1.  

SM.11.756

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas Išsieikvoję baterijos, sugedęs

2009-11-30

2,10

 1.  

SM.11.757

Daugiafunkcis įrenginys HP 9250c Digital Sender CSNBN9BLG0

Fiziškai (techniškai) nusidėvėjęs.

2009-11-30

2,10

 1.  

SM.11.773

Kompiuteris Atomik AS78-2

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

be monitoriaus

2010-09-15

7,00

 1.  

SM.11.774

Kompiuteris Atomik AS78-2

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2010-09-15

7,00

 1.  

SM.11.775

Kompiuteris Atomik AS78-2

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

be monitoriaus

2010-09-15

7,00

 1.  

SM.11.783

Kompiuteris Atomik AS78-2

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

be monitoriaus

2010-09-15

7,00

 1.  

SM.11.805

Kompiuteris Atomik AS78-2

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

be monitoriaus

2010-09-15

7,00

 1.  

SM.11.811

Spausdintuvas BIZHUB 20P

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2010-12-07

2,10

 1.  

SM.11.812

Spausdintuvas BIZHUB 20P

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2010-12-07

2,10

 1.  

SM.11.817

Spausdintuvas BIZHUB 20P

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2010-12-07

2,10

 1.  

SM.11.829

Daugiafunkcis įrenginys Brother DCP-9055CDM

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2011-12-19

2,10

 1.  

SM.15.37

Faksimilinis aparatas Canon FAX-L3800S

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2007-08-03

2,10

 1.  

SM.11.509

Tarnybinė stotis IBM eServer x Series 365

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, (paseno įrenginio technologija – techninės galimybės neatitinka poreikių)

2004-10-19

62,05

 1.  

SM.11.659

Tarnybinė stotis Proliant DL360 G5

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusi, (paseno įrenginio technologija – techninės galimybės neatitinka poreikių)

2006-12-15

2,10

 1.  

SM.11.836

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS Janus XL

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, (išsieikvojusios įrenginio baterijos, nepataisomai techniškai susidėvėjęs)

2011-12-23

107,51

 1.  

SM.11.837

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS Janus XL

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, (išsieikvojusios įrenginio baterijos, nepataisomai techniškai susidėvėjęs)

2011-12-23

67,73

 1.  

SM.11.991

Nešiojamas kompiuteris EliteBook 1040 G1

Fiziškai nusidėvėjęs (sugedęs remontuoti netikslinga - remontas brangesnis už likutinę vertę)

2014-09-03

704,14

 1.  

SM.10.368

Kondicionierius R-Cool TAC-09INV

Fiziškai nusidėvėjęs, (įrenginys nebegaminamas, nėra atsarginių dalių, nepataisomai techniškai susidėvėjęs)

2011-08-29

79,46

 1.  

SM.10.377

Kondicionierius R-Cool TAC-12INV

Fiziškai nusidėvėjęs, (įrenginys nebegaminamas, nėra atsarginių dalių, nepataisomai techniškai susidėvėjęs)

2011-08-29

346,75

1.

SM.11.248.225

Laser spausd. HP LaserJet 1100

Nusidėvėjęs funkciškai (technologiškai), nenaudojamas

2000-02-21

0,70

2.

SM.04.121

Telefonas iPhone 3 G 8GS Smart OS

Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs (sugedęs – sulūžę slankieji kontaktai, fiziškai pažeistas)

2010-08-25

78,14

3.

SM.04.126

Telefonas M3904 Charcoal

Pakeitus Susisiekimo ministerijos telefonų stotį dėl funkcinio nusidėvėjimo netinkami naudoti

2010-12-09

82,70

4.

SM.04.127

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

5.

SM.04.128

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

6.

SM.04.129

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

7.

SM.04.130

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

8.

SM.04.131

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

9.

SM.04.132

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

10.

SM.04.133

Telefonas M3904 Charcoal

2010-12-09

82,70

11.

SM.04.135

Telefonas M3904 Charcoal

2011-09-23

126,48

12.

SM.04.136

Telefonas M3904 Charcoal

2011-09-23

126,48

 

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

Eil.

Nr.

Inventorinis

Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis,

vnt.

Turto būklė

Viso pradinė kaina,

Eurais

 1.  

001199

Kėdės

4

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios, nuplyšę porankiai)

8,40

 1.  

001199

Kėdės

3

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios, nėra ratukų)

6,30

 1.  

001200

Kėdės

5

 Fiziškai nusidėvėjusios (sugedę mechanizmai)

10,50

 1.  

001211

Minkšta sukama kėdė su ratukais

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi be ratukų)

2,10

 1.  

001212

Sukamos kėdės, minkštos

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi, suplyšusi)

2,10

 1.  

001236

Konteineris

1

 Fiziškai nusidėvėjęs (sulūžęs)

2,10

 1.  

001272

Kėdė tamsiai mėlynu gobelenu D-13

2

 Fiziškai nusidėvėjusios (nusitrynusi)

4,20

 1.  

001329

Lankytojų kėdė mėlynu gobelenu

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (nusitrynusi medžiaga)

2,10

 1.  

001349

Spintelė 

2

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios,)

4,20

 1.  

001393

Spintelė orgtechnikai

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (nusitrynusi)

2,10

 1.  

001394

Kėdė lankytojams mėlynu gobelenu

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (suplyšusi)

2,10

 1.  

001414

Kėdė lankytojams

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (nusitrynusi)

2,10

 1.  

001429

Spintelė seifui

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

001466

Universali spinta

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (praradusi prekinę išvaizdą)

2,10

 1.  

001469

Kėdė ant ratukų

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (nusitrynus)

2,10

 1.  

001480

Priestalis užapvalintas 1100x1500x700

1

 Fiziškai nusidėvėjęs (suskeldėjęs)

2,10

 1.  

001481

Kompiuterinis stalas

1

 Fiziškai nusidėvėjęs (sulūžęs)

2,10

 1.  

001482

Universali spinta

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (nusidėvėjusi, išardyta)

2,10

 1.  

00149

Stalas

2

 Fiziškai nusidėvėję (sulūžę, išardyti)

6,00

 1.  

001546

Kėdė lankytojams

2

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

6,00

 1.  

001672

Kėdė lankytojams

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

001681

Kėdė lankytojams

2

 Fiziškai nusidėvėjusios (nusidėvėję)

6,00

 1.  

001715

Kėdė ant ratukų

2

 Fiziškai nusidėvėjusios (nusidėvėję)

6,00

 1.  

001716

Kėdė lankytojams

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

001725

Spintelė orgtechnikai

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi, išardyta)

2,10

 1.  

001742

Kėdė lankytojams

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

001768

Kėdė ant ratukų

3

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

6,30

 1.  

001798

Rūbų kabykla

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (nusilupę dažai)

2,10

 1.  

001814

Dvivietis minkštasuolis

1

 Fiziškai nusidėvėjęs (moraliai pasenęs)

2,10

 1.  

001845

Spintelė

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi, subraižyta)

2,10

 1.  

001846

Spinta

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

001849

Kėdė „Meridian“

10

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

21,00

 1.  

001850

Kėdės „Pegaz“

2

Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

4,20

 1.  

001850

Kėdės „Pegaz“

1

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

2,10

 1.  

001856

Lankytojo kėdė

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

001870

Kavos staliukas

1

 Fiziškai nusidėvėjęs (sulūžęs)

2,10

 1.  

0019428

Spintelės į tualetus

6

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

12,60

 1.  

0019478

Darbo kėdė Rene, chromo, juoda

3

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

6,20

 1.  

0019494

Biuro kėdė NEO II GTP tamsiai pilka

2

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

4,20

 1.  

0019499

Kėdė Personeta conf. chrom

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

00222154

Lazerinis spausdintuvas Brother HL5250DN

1

 Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

 1.  

00222156

Lazerinis spausdintuvas Brother HL5250DN

1

  Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

 1.  

005031

Šildytuvas E01 1507 CB 1500W

1

  Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

 1.  

00520

Elektrinis radiatorius

1

  Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

 1.  

00520

Elektrinis radiatorius

1

  Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

 1.  

007071

Vertikalios žaliuzės kv.m

2,856

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

2,10

 1.  

0099366

Dokumentų įrišimo įrenginys BINDOMATIC

1

  Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

 1.  

011041

Botai auliniai įmaunami žali

2

 Nėra kur panaudoti

4,20

 1.  

05115-129

Kedė Meridian conf chrom.

3

 Fiziškai nusidėvėjusios (sulūžusios)

6,30

 1.  

05115-129

Kedė Meridian conf chrom.

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

0541

Darbo kėdė su porankiais

1

 Fiziškai nusidėvėjusi (sulūžusi)

2,10

 1.  

160084

Monitorius

1

  Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs (sugedęs)

2,10

             

 

 

­­­­______________

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-20