Aukcione parduodamas, nuomojamas turtas

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešas pardavimo aukcionas

 

Aukcionas vyks 2018 m. liepos 23 d. 12.00 val. Susisiekimo ministerijoje, Gedimino pr. 17, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis bus vykdomas 2018 m. liepos 26 d. 10 val. toje pačioje vietoje.

Dėl aukciono rengimo, vykdymo ir dėl aukcione parduodamo turto apžiūros galima kreiptis į Inesą Tamoševičienę tel. (8 5) 239 3876, el. p. inesa.tamoseviciene@sumin.lt arba į Nerijų Vasiliauską tel. (8 5) 239 3837, el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt.

Aukcione parduodamą turtą (nurodytą lentelėje) galima apžiūrėti Ūkio skyriaus sandėliuose      (2018-07-18, 2018-07-19, 2018-07-20, 9-12 val.).

Aukciono dalyviai registruojami 1 val. iki aukciono pradžios (2018-07-23, 11-12 val.).

Dalyvavimas aukcione – nemokamas.

Žiūrovų dalyvavimas aukcione (dėl vietos stokos) – negalimas.

Aukciono dalyvis sumoka pavedimu už aukcione laimėtą turtą per 3 darbo dienas į Susisiekimo ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą LT45 7044 0600 0807 2889, AB SEB bankas.

Apmokėjimas grynais pinigais už aukcione įgytą turtą – negalimas.

Dalyvauti aukcione turi teisę asmuo, užsiregistravęs aukciono dalyviu (pateikęs asmens duomenis, adresą/el. pašto adresą).

Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina aukciono komisija.

Aukciono metu aukciono sekretorius pildo aukciono vedėjo registrą.

Parduodant turtą, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, skelbia pradinę kainą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 10 procentų ir ne didesnis kaip 20 procentų nuo pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti parduodamą turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, nukreiptu į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.

Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.

Jeigu nei vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar 3 kartus pakartoja paskutiniąją pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus 3 pakartojimui, aukciono vedėjas dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.

Aukciono laimėtojas privalo parodyti aukciono vedėjui aukciono dalyvio bilietą.

Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito aukščiau nurodyta tvarka ir terminais.

Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas turi pateikti aukciono komisijai mokėjimo pavedimą įrodantį dokumentą.

Jeigu praėjus nustatytam laikui aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turtą, šis turtas parduodamas naujame aukcione. Tokiu atveju turto valdytojas turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Aukciono vedėjas, davęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto pardavimo kaina, surašo 2 egz. aukcione parduoto turto perdavimo aktą, kurį pasirašo aukciono vedėjas ir aukciono laimėtojas.

Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turtas ir turto perdavimo aktas perduodami per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos.

Aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

 

 

Aukcione parduodamo turto informacinė lentelė:

 

Eil.

Nr.

Inventorinis

Nr.

Turto pavadinimas

Turto būklė

Įsigijimo data

Viso pradinė kaina, Eurais

 1.  

SM.01.09

Dviračių stoginė

Fiziškai nusidėvėjusi, sulūžusi

2011-09-16

20,00

 1.  

SM.04.143

Apple iPhone 4S 16GB Black Smart

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2011-12-31

20,00

 1.  

SM.04.153

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S3

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, sugedęs ekranas, nėra baterijos.

2012-12-06

15,00

 1.  

SM.04.154

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S3

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-06

15,00

 1.  

SM.04.155

Mobilus telefonas Samsung N7100 Note II

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-06

15,00

 1.  

SM.04.156

Mobilus telefonas Samsung N7100 Note II

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-06

29,14

 1.  

SM.04.159

Mobilus telefonas IPhone 5 su dėklu

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-06

20,00

 1.  

SM.04.160

Mobilus telefonas IPhone 5 su dėklu

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-21

20,00

 1.  

SM.04.163

Mobilus telefonas Samsung GALAXY SIII su dėklu

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-21

15,00

 1.  

SM.04.165

Mobilus telefonas Samsung GALAXY SIII su dėklu

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2012-12-21

15,00

 1.  

SM.04.166

Mobilus telefonas Samsung GALAXY SIII su dėklu

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nelaiko baterija

2012-12-21

22,82

 1.  

SM.04.167

Mobilus telefonas Samsung Galaxy SII

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, sugedęs įrenginys ir baterija.

2013-01-24

15,00

 1.  

SM.04.174

Mobilus telefonas SAMSUNG i 9505 GALAXY S4 (EFFI950)

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-17

50,85

 1.  

SM.04.175

Mobilus telefonas HTC One S (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-18

23,07

 1.  

SM.04.176

Mobilus telefonas HTC One S (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedęs pakrovėjas ir  įkrovimo lizdas.

2013-07-18

17,28

 1.  

SM.04.177

Mobilus telefonas HTC OneS (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-18

17,28

 1.  

SM.04.179

Mobilus telefonas HTC OneS (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-18

17,28

 1.  

SM.04.180

Mobilus telefonas HTC OneS (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-18

17,28

 1.  

SM.04.181

Mobilus telefonas HTC OneS (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-18

17,28

 1.  

SM.04.182

Mobilus telefonas HTC OneS (Ville) G

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-07-18

23,07

 1.  

SM.04.183

Mobilus telefonas Samsung I9195 S4 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-11-06

34,63

 1.  

SM.04.184

Mobilus telefonas Samsung I9195 S4 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-11-06

34,63

 1.  

SM.04.185

Mobilus telefonas Samsung galaxy S4 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-11-06

46,21

 1.  

SM.04.186

Mobilus telefonas Samsung I9195 S4 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-11-06

15,00

 1.  

SM.04.187

Mobilus telefonas I9082 Galaxy Grand

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-11-06

30,34

 1.  

SM.04.197

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S4 mini Dual

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2013-12-18

15,00

 1.  

SM.04.198

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S4 mini Dual

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija, skilęs ekranas

2013-12-18

55,61

 1.  

SM.04.208

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S5 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2014-12-12

15,00

 1.  

SM.04.209

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S5 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedęs įrenginys

2014-12-12

15,00

 1.  

SM.04.210

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S5 mini

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2014-12-12

15,00

 1.  

SM.04.213

Mobilus telefonas Samsung Galaxy Alpha

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  sugedusi baterija

2014-12-12

20,00

 1.  

SM.04.214

Mobilus telefonas Samsung Galaxy Alpha

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs,  skilęs ekranas, sugedęs SIM kortelės lizdas, nėra baterijos.

2014-12-12

20,00

 1.  

SM.04.218

Mobilus telefonas Samsung Galaxy S5 Duos

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedusi baterija silpnai laiko

2014-12-17

20,00

 1.  

SM.05.003

Kavos aparatas Saeco Lirika (TW9013384822330)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs

2013-11-19

35,06

 1.  

SM.05.007

Kavos aparatas Saeco Lirika

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs

2013-12-04

40,48

 1.  

SM.05.80

Spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, sulūžusi

2005-09-19

15,00

 1.  

SM.07.15

Baldų komplektas

Fiziškai nusidėvėjęs, sulūžusios dalys

2002-01-01

10,00

 1.  

SM.10.01

Paveikslas „Vytautas“ port.

Fiziškai nusidėvėjęs (praradęs praktinę vertę)

1992-01-01

30,00

 1.  

SM.10.13

Paveikslas „Iš praeities“

Fiziškai nusidėvėjęs (praradęs praktinę vertę)

1995-01-01

30,00

 1.  

SM.10.54.219

Dekoratyvinis pano-herbas

Fiziškai nusidėvėjęs.

1998-01-01

240,23

 1.  

SM.10.88

Laminatorius MAXIPLAST 260

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, neveikia

2003-10-15

5,00

 1.  

SM.10.114

Daktaro J. Basanavičiaus portretas

Fiziškai nusidėvėjęs (praradęs praktinę vertę)

2004-04-02

30,00

 1.  

SM.10.133

Paveikslas „Pilka diena“

Fiziškai nusidėvėjęs (praradęs praktinę vertę)

2004-09-22

30,00

 1.  

SM.10.137

Sieninis „Split“ kondicionierius ASY-12 AOY-12 „FUJITSU“

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs

2004-11-02

5,00

 1.  

SM.10.182

Mikrobangų krosnelė Menumaster DEC11E

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, perdegus

2006-06-30

5,00

 1.  

SM.10.224A

5 dalių vadovo spinta su stiklinėmis ir uždaromomis durelėmis

Fiziškai nusidėvėjusi, sulūžusi

2006-09-15

10,00

 1.  

SM.10.264a

Kavos aparatas JURA F90

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs

2006-12-15

5,00

 1.  

SM.10.291A

Nav. Imtuvas Nuvi 760 CNEv2008

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, nenaudojamas

2008-04-07

10,00

 1.  

SM.10.292A

Nav. Imtuvas Nuvi 760 CNEv2008

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, nenaudojamas

2008-04-07

10,00

 1.  

SM.10.293

Nav. Imtuvas Nuvi 760 CNEv2008

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, nenaudojamas

2008-04-07

10,00

 1.  

SM.10.296

Dokumentų naikiklis Fellowes MS-460Cs

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs

2008-05-15

5,00

 1.  

SM.10.396

Kėdė Nadir

Fiziškai nusidėvėjusi, sulūžusi

2012-04-30

43,45

 1.  

SM.11.286.202

Spausdintuvas HP LaserJet 1100

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs, užstrigusi kasetė, ekonomiškai netikslinga taisyti.

2000-03-11

5,00

 1.  

SM.11.320

Spausdintuvas Canon S800

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2001-05-01

5,00

 1.  

SM.11.342.104

Spausdintuvas HP LaserJet 1200

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2001-11-01

5,00

 1.  

SM.11.472

Kompiuteris IBM ThinkPad R40

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, be pakrovėjo, OS gedimas

2003-11-28

10,00

 1.  

SM.11.581

Nešiojamas kompiuteris IBM Think Pad R51

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, OS gedimas.

2005-12-11

10,00

 1.  

SM.11.587

Nešiojamas kompiuteris IBM Think Pad R51

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, OS gedimas.

2005-12-19

10,00

 1.  

SM.11.597

Spausdintuvas Brother HL-5250DN

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2006-11-21

5,00

 1.  

SM.11.601

Spausdintuvas Brother HL-5250DN

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, sugedęs būgnas, ekonomiškai netikslinga taisyti.

2006-11-21

5,00

 1.  

SM.11.607

Nešiojamas kompiuteris NC8430

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2006-12-05

10,00

 1.  

SM.11.611

Nešiojamas kompiuteris NC8430

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2006-12-05

10,00

 1.  

SM.11.613

Nešiojamas kompiuteris NC8430

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2006-12-05

10,00

 1.  

SM.11.665

Spausdintuvas Lexmark X642e

Sugedęs. Ekonomiškai netikslinga taisyti.

2007-10-29

5,00

 1.  

SM.11.674

Spausdintuvas Lexmark T640DN

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2007-10-29

5,00

 1.  

SM.11.697

Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude D420NB

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2007-12-14

10,00

 1.  

SM.11.702

Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude D420 NB

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2007-02-13

10,00

 1.  

SM.11.703

Spausdintuvas Konica Minolta Page Pro 4650 EN

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-04-21

5,00

 1.  

SM.11.704

Spausdintuvas Konica Minolta page Pro 4650ESV

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-04-21

5,00

 1.  

SM.11.734

Kompiuteris Lenovo ThinkCentre A61DSKT

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.745

Kompiuteris Lenovo ThinkCentre A61DSKT

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.746

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X61

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.747

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X61

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.748

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X61

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.749

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X61

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, nėra HDD

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.750

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad X61

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-06-18

10,00

 1.  

SM.11.751

Daugiafunkcinis įrenginys HP LaserJet M1522nf

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2008-08-01

5,00

 1.  

SM.11.760_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.761_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.762_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.764_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.765

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.770_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.772

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.776_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, nėra HDD

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.780_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, HDD gedimas.

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.782_1

Kompiuteris Atomik (p0043551sm)

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.792

Kompiuteris Atomik IS57-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-09-15

12,00

 1.  

SM.11.799

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, HDD gedimas

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.800_1

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, HDD gedimas

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.801

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.802_1

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.803_1

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.804

Kompiuteris Atomik AS78-2,

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.806

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.807_1

Kompiuteris Atomik AS78-2

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-11-18

12,00

 1.  

SM.11.818

Spausdintuvas Bizhub 20P

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-12-07

5,00

 1.  

SM.11.819

Spausdintuvas Bizhub 20P

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2010-12-07

5,00

 1.  

SM.11.838

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.848_1

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.851_1

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.858_1

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.859_1

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.860_1

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.861

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.862

Kompiuteris HP Compaq 6200 Pro

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, HDD gedimas

2012-11-27

15,00

 1.  

SM.11.868

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 6360b

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, ventiliatoriaus gedimas.

2012-09-17

15,00

 1.  

SM.11.907

Planšetinis kompiuteris Apple iPad 3

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2012-12-04

20,00

 1.  

SM.11.912

Planšetinis kompiuteris Apple Ipad 4

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2013-04-17

20,00

 1.  

SM.11.913

Planšetinis kompiuteris Apple Ipad mini

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs, subraižytas ekranas

2013-04-17

20,00

 1.  

SM.11.917

Planšetinis kompiuteris Apple iPad mini

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2013-04-17

20,00

 1.  

SM.12.02

Automobilis VW CARAVELLE

Fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

1993-01-01

500,00

 1.  

00222155

Lazerinis spausdintuvas Brother HL5250DN

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2008-10-09

5,00

 1.  

00222210

Daugiafunkcinis įrenginys HP LASERJET PRO M1217NFW MFP CE844A

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2011-08-31

5,00

 1.  

00222225

Multifunkcinis spausdintuvas Canon i-Sensys MF4870dn

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2013-07-19

5,00

 1.  

003084

Samsung I8190 S3 mini+dėklas+8GB kortelė

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2013-07-17

15,00

 1.  

003088

Samsung I8190 S3 mini+dėklas+8GB kortelė

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2013-07-17

15,00

 1.  

003100

Mobilus telefonas Nokia 515

Funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs

2014-12-18

10,00

 1.  

003101

Mobilus telefonas Nokia 515

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2014-12-18

10,00

 1.  

003102

Mobilus telefonas Nokia 225 Dual Sim Black

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs

2015-06-29

10,00

 1.  

001156

Spintelė

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

5,00

 1.  

001190

Dėžės raštams su stalč.

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

5,00

 1.  

001191

Dėžės raštams su  stalč.

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

5,00

 1.  

001203

Priestalis

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-12-31

5,00

 1.  

001203

Priestalis (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėję, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001221

Stalčių konteineris

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-12-31

5,00

 1.  

001225

Kanceliarinė spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2004-07-12

10,00

 1.  

001236

Konteineris (3 vnt.)

Fiziškai nusidėvėję, nėra kur panaudoti

2008-12-31

15,00

 1.  

001270

Antresolė 800x370x400

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2004-07-28

10,00

 1.  

001271

Antresolės 600x370x400

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001275

Staliukas orgtechnikai 1000x500x640

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2003-12-31

10,00

 1.  

001289

Spintelė (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2004-07-28

10,00

 1.  

001403

Žema kanceliarinė spintutė 650x550x720

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

5,00

 1.  

001428

Universali spinta 800x370x2000

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

10,00

 1.  

001431

Antresolė 600x370x400

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2004-07-12

5,00

 1.  

001529

Universali spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001618

Pakabinama lentyna 600x370x400

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

3,00

 1.  

001629

Universali spinta 800x370x2000

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001636

Stalčių spintelė

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-31

5,00

 1.  

001637

Kompiuterio stalas

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2003-12-31

5,00

 1.  

001640

Universali spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-31

10,00

 1.  

001711

Spintelė orgtechnikai

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-31

5,00

 1.  

001724

Antresolė 800x370x400

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-31

5,00

 1.  

001753

Universali spinta (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2003-12-31

20,00

 1.  

001771

Spintelė prie stalo

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

5,00

 1.  

001794

Žema kanceliarinė spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

5,00

 1.  

001795

Antresolė 600x370x400

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

5,00

 1.  

001796

Antresolė 800x370x400

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

5,00

 1.  

001816

Universali kanceliarinė spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-11

10,00

 1.  

001818

Universali kanceliarinė spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001828

Atvira kanceliarinė spinta

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2008-12-31

20,00

 1.  

001830

Kanceliarinė spinta 600/370/2000

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001830

Kanceliarinė spinta 600/370/2000

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001844

Kanceliarinė spinta 600/370/720 (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2004-07-12

20,00

 1.  

0019447

4-rių stalčių spintelė

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

3,00

 1.  

0550

Universali kanceliarinė spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

10,221A

Kanceliarinė spinta

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

001289

Spintelė

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2003-12-01

5,00

 1.  

10222

Uždara kanceliarinė spinta su stiklinėmis viršut. durelėmis

Fiziškai nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti, suskilę stiklai

2007-12-13

10,00

 1.  

0019478

Darbo kėdė Rene, chromo, juoda (10 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nusitrynusios, suplyšęs gobelenas

2011-02-28

30,00

 1.  

0019510

Kėdė Classic (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nusitrynusios, sulūžę porankiai

2015-12-17

6,00

 1.  

0589-113

Kėdė Manager Extra, SP-01, juoda oda (3 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, suplyšusios, sulūžusios

2009-10-30

9,00

 1.  

005018

Tepalinis radiatorius Vitek VT-1720

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2014-08-22

5,00

 1.  

00519

Ventiliatoriai

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2006-07-01

3,00

 1.  

00519

Ventiliatoriai

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2003-07-28

3,00

 1.  

00519-1

Ventiliatoriai

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2009-10-30

3,00

 1.  

00519

Ventiliatoriai (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėję, neveikia

2010-12-31

6,00

 1.  

00519

Ventiliatoriai

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2009-10-23

5,00

 1.  

00520

Elektrinis radiatorius

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2012-12-31

5,00

 1.  

005032

Šildytuvas E 01 2512 VCB 2500W

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, neveikia

2010-10-13

5,00

 1.  

005035

Elektrinis tepalinis šildytuvas

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, neveikia

2012-02-01

5,00

 1.  

00826

Paveikslas -Garvežys

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2009-12-31

5,00

 1.  

0099338

Dokumentų naikiklis DAHLE

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2008-12-31

5,00

 1.  

01000

Dokumentų naikinimo mašina

Fiziškai nusidėvėjusi, neveikia

2008-12-31

3,00

 1.  

010097

Stovas dviem vėliavom

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

010110

Naikiklis dokumenų Fellowest PS-77Cs (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėję, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

010166

Sensorinė šiukšlių dėžė 12 l

Fiziškai nusidėvėjusi, sulūžusios, neveikia

2013-12-17

3,00

 1.  

010166

Sensorinė šiukšlių dėžė 12 l

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2013-12-17

6,00

 1.  

010165

Sensorinė šiukšlių dėžė 42 l

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2013-12-17

6,00

 1.  

010165

Sensorinė šiukšlių dėžė 42 l

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2013-12-17

6,00

 1.  

01021

Dokumentų naikiklis

(2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėję, nėra kur panaudoti, neveikia

2008-12-31

10,00

 1.  

090200

Dokumentų naikinimo aparatas

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti, neveikia

2003-11-07

3,00

 1.  

AK056

Dokumentų naikinimo mašina

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjusi

2008-12-31

5,00

 1.  

006038

Paauksuotas laikrodis

Fiziškai nusidėvėjęs, neveikia

2008-12-31

10,00

 1.  

00711

Herbas "Vytis"

Fiziškai  nusidėvėjęs

2008-12-31

3,00

 1.  

008018

Suvenyras „Automobilis“

Fiziškai nusidėvėjęs

2008-12-31

5,00

 1.  

008019

Suvenyras „Medis“

Fiziškai  nusidėvėjęs

2008-12-31

5,00

 1.  

009144

Paauksuotas skylamušis

Fiziškai  nusidėvėjęs

2008-12-31

10,00

 1.  

028256

Pailga dėžutė iš natūralios odos

Fiziškai nusidėvėjusi, sulūžusi

2015-03-23

3,00

 1.  

009025

Oblius

Fiziškai  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2005-10-06

5,00

 1.  

009120

Šlifuoklis

Fiziškai  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2004-09-30

5,00

 1.  

009121

Siaurapjūklis

Fiziškai  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2004-11-16

5,00

 1.  

009128

Replės jungtim užspausti

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2005-04-21

3,00

 1.  

009128

Replės jungtim užspausti

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2005-10-06

3,00

 1.  

009138

Kombinuotų raktų rinkinys

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2006-05-04

5,00

 1.  

009139

Santechninės replės

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2006-05-04

3,00

 1.  

009142

Galvučių rinkinys „PROXXON“

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2006-05-04

5,00

 1.  

009149

Smūginis gręžtuvas

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2007-09-19

10,00

 1.  

00956

Diskinis pjūklas 1855 81

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-12-31

15,00

 1.  

0098

El. galąstuvas

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

0099348

Akum. suktuvas 6271 DWPLE Makita

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2010-07-08

10,00

 1.  

0099355

Santechninis spyruoklinis gyvatukas 15 m

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2010-12-28

5,00

 1.  

0099357

Šlifatorius juostinis BT BS 850F

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2011-03-18

10,00

 1.  

0099367

Išorinis diskas Seagate 3,5" 2TB USB 3,0

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, neveikia

2012-02-17

5,00

 1.  

0099384

Akumuliatoriai grąžtui PA12 12V  (2 vnt.)

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėję, nėra kur panaudoti

2013-07-28

10,00

 1.  

0099386

Gręžimo karūnėlė deimantinė 68x75 mm

Fiziškai  nusidėvėjusi, nėra kur panaudoti

2013-09-10

3,00

 1.  

0099397

Kombinuotų raktų  komplektas 6-22 mm 12 vnt.

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2014-08-22

2,00

 1.  

0099398

Replės santechninės 250 mm

Fiziškai nusidėvėjusios, nėra kur panaudoti

2014-08-22

2,00

 1.  

0099406

Ieškiklis BOSCH PDO 6

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2015-08-25

10,00

 1.  

0099407

Lazerinis matuoklis STANLEY XP180

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2015-08-25

5,00

 1.  

010106

Sniego stumtuvas

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-01-16

5,00

 1.  

010136

Kastuvas sniegui su kotu

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2010-12-02

5,00

 1.  

01544

Spaustuvas

Fiziškai nusidėvėjęs, nėra kur panaudoti

2008-12-31

10,00

 1.  

010178

Vėliavos kotas su liepsnele 2,5 m (2 vnt.)

Fiziškai nusidėvėję, nėra kur panaudoti

2014-12-15

6,00

 1.  

004054

Mini šaldytuvas TK 44

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, neveikia

2013-09-18

3,00

 1.  

009148

Kompresorius padangoms

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėjęs, neveikia

2008-12-31

3,00

 1.  

016001

Gesintuvas (automobiliui 2 kg) (2 vnt.)

Funkciškai (technologiškai)  nusidėvėję

2014-09-30

6,00

 

­­­­

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-05