Aukcione parduodamas, nuomojamas turtas

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešas pardavimo aukcionas

Aukcionas vyks 2019 m. balandžio 15 d. 10.00 val. Susisiekimo ministerijoje, Gedimino pr. 17, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis bus vykdomas 2019 m. balandžio 29 d. 10 val. toje pačioje vietoje.

Dėl aukciono rengimo ir vykdymo galima kreiptis į Nerijų Vasiliauską tel. (8 5) 239 3837, el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt arba į Inesą Tamoševičienę tel. (8 5) 239 3876, el. p. inesa.tamoseviciene@sumin.lt.

Dėl aukcione parduodamo turto apžiūros galima kreiptis į Robertą Kalibatą tel. (8 37) 202 293,         8 687 18461, el. p. robertas.kalibatas@keliuprieziura.lt.

Aukcione parduodamą turtą (nurodytą lentelėje) galima apžiūrėti: Kauno kelių tarnyboje (AB Kelių priežiūra, Lampėdžių g. 18, Kaunas), Klaipėdos kelių tarnyboje (AB Kelių priežiūra, Tilžės g. 54, Klaipėda), Akmenės kelių tarnyboje (AB Kelių priežiūra, Viekšnių g. 14, Akmenė), Alytaus kelių tarnyboje (AB Kelių priežiūra, Santaikos g. 27, Alytus) (nuo 2019-04-01 iki 2019-04-12).

Aukcione parduodamo turto (nurodyto lentelėje) kiekiai nurodyti pagal įsigijimo dokumentus.

Apskaičiuotas metalo svoris pagal lyginamąjį svorį gali neatitikti lentelėje nurodyto svorio (gali būti +/- 5% metalo svorio paklaida)..

Potencialus aukciono dalyvis privalo iki aukciono įvertinti turto būklę, įvertinti (apskaičiuoti) kiekius savo jėgomis ir tik tada priimti sprendimą dėl dalyvavimo aukcione.

Aukciono dalyviai registruojami 1 val. iki aukciono pradžios (2019-04-15, 9-10 val.).

Dalyvavimas aukcione – nemokamas.

Žiūrovų dalyvavimas aukcione (dėl vietos stokos) – negalimas.

Aukciono dalyvis sumoka pavedimu už aukcione laimėtą turtą per 5 darbo dienas į Susisiekimo ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą LT45 7044 0600 0807 2889, AB SEB bankas.

Apmokėjimas grynais pinigais už aukcione įgytą turtą – negalimas.

Dalyvauti aukcione turi teisę asmuo, užsiregistravęs aukciono dalyviu (pateikęs asmens dokumentą, nurodęs adresą/el. pašto adresą).

Aukcionas gali būti vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina aukciono komisija.

Aukciono metu aukciono sekretorius pildo aukciono vedėjo registrą.

Parduodant turtą, aukciono vedėjas skelbia parduodamo turto pavadinimą, apibūdina jį, skelbia pradinę kainą. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 10 procentų ir ne didesnis kaip 20 procentų nuo pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti parduodamą turtą, turi pakelti aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, nukreiptu į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.

Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir pasiūliusio aukciono dalyvio numerį.

Jeigu nei vienas aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, vedėjas kas 5 sekundes dar 3 kartus pakartoja paskutiniąją pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus 3 pakartojimui, aukciono vedėjas dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas turto vienetas parduotas už paskutiniąją paskelbtą kainą.

Aukciono laimėtojas privalo parodyti aukciono vedėjui aukciono dalyvio bilietą.

Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą atsiskaito aukščiau nurodyta tvarka ir terminais.

Aukciono laimėtojas per 5 darbo dienas turi pateikti aukciono komisijai mokėjimo pavedimą įrodantį dokumentą.

Jeigu praėjus nustatytam laikui aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turtą, šis turtas parduodamas naujame aukcione. Tokiu atveju turto valdytojas turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Aukciono vedėjas, davęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto pardavimo kaina, surašo 2 egz. aukcione parduoto turto perdavimo aktą, kurį pasirašo aukciono vedėjas ir aukciono laimėtojas.

Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turtas ir turto perdavimo aktas perduodami per 5 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą dienos.

Aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas.

­

Aukcione parduodamo turto informacinė lentelė:

Eil.

Nr.

Turto invent. Nr.

Turto pavadinimas, kiekis, buvimo vieta

Turto būklė

Turto pradinė pardavimo kaina, Eur

1

VR024

 

VR028

 

VR029

 

VR030

 

VR031

 

VR032

 

VR033

 

VR034

 

VR035

 

VR036

 

VR037

 

VR038

 

VR043

 

VR027A

 

VR028A

Didelių matmenų plienas kampuotis 75x75 (2000 kg)

 

Plonalakštis plienas 3SPB-3 mm (3000 kg)

 

Rūšinis konstrukcinis plienas st. 25 26 mm (5000 kg)

 

Rūšinis įrankinis plienas U8A Ø 40 mm (250 kg)

 

Rūšinis įrankinis plienas U8A Ø 80 (175 kg)

 

Rūšinis įrankinis plienas 5HNM kvadratas b-320 mm (1075 kg)

 

Kokybinis plienas st. 20 Ø 10 (36 kg)

 

Kokybinis plienas st. 50SA Ø 14 (730 kg)

 

Kokybinis plienas st. 20 Ø 18 (515 kg)

 

Kokybinis plienas st. U8A Ø 25 (141 kg)

 

Kokybinis plienas st. 40A Ø 13 (105 kg)

 

Kokybinis plienas st. 45 Ø 22 (432 kg)

 

Apvalus plienas Ø 60 (10000 kg)

 

Storalakštis plienas 3SPb-40 mm (2500 kg)

 

Plonalakštis plienas 3SPb-3 mm (2000 kg)

 

Klaipėdos kelių tarnyba, Tilžės g. 54, Klaipėda

Fiziškai nusidėvėjęs – turi korozinių pažeidimų, technologiškai nusidėvėjęs

2795,90

2

VR015

 

VR016

 

VR017

 

 

Stambiarūšis plienas 75x75 (L=12m) (2000 kg)

 

Storalapis plienas 5 mm (3000 kg)

 

Plieninis lynas (600 kg)

 

Akmenės kelių tarnyba, Viekšnių g. 14, Akmenė

Fiziškai nusidėvėjęs – turi korozinių pažeidimų, technologiškai nusidėvėjęs

560,00

3

VR017

 

VR021

 

VR022

 

 

Plieninis lynas (600 kg)

 

Didelių matmenų plienas (kampuotis) (5000 kg)

 

Storalakštis plienas (7000 kg)

 

Alytaus kelių tarnyba, Santaikos g. 27, Alytus

Fiziškai nusidėvėjęs – turi korozinių pažeidimų, technologiškai nusidėvėjęs

1260,00

4

VR022

 

VR024

 

VR026

 

Storalakštis plienas (3784 kg)

 

Didelių matmenų plienas kampuotis 75x75 (3002 kg)

 

Plienas-lynas 18 mm (600 kg)

 

Kauno kelių tarnyba, Lampėdžių g. 18, Kaunas

Fiziškai nusidėvėjęs – turi korozinių pažeidimų, technologiškai nusidėvėjęs

738,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01