Darbo užmokestis

Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Ministras 1 3393,20 1 3105,90
Viceministas 3 2816,19 2 2917,98
Ministro patarėjas 4 2306,95 2 1677,19
Ministerijos kancleris 1 2985,84 1 3087,63
Vyriausiasis patarėjas 1 1972,87 1 1578,53
Vyresnysis patarėjas 1 2017,01 3 2008,57
Patarėjas 2 1361,04 3 1428,58
Departamento direktorius 5 2360,85 5 2271,95
Departamento direktoriaus pavaduotojas 5 2034,10 5 2021,82
Specialusis atašė 4 1594,56 3 1438,28
Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) 6 2146,95 6 2176,70
Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) 15 1678,92 15 1705,89
Vyriausiasis specialistas 87 1167,03 80 1229,55
Vyresnysis specialistas 3 774,21 3 841,46

Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas     2016 m.  2017 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Skyriaus vedėjas 1 1429,50 1 1429,50
Specialusis atašė 2 1276,55 2 1285,43
Vyriausiasis specialistas 18 894,70 22 953,98
Vyresnysis specialistas 3 728,63 0 0,00
Specialistas 2 760,71 3 778,00
Administratorius-budėtojas     4 554,63

Informacija apie Susisiekimo ministerijos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis   Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybsė ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-13