Darbo užmokestis

Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas 2015 m. 2016 m. 
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Ministras 1 3385,43 1 3393,20
Viceministas 3 2636,64 3 2816,19
Ministro patarėjas 5 2189,61 4 2306,95
Ministerijos kancleris 1 2985,84 1 2985,84
Vyriausiasis patarėjas - - 1 1972,87
Vyresnysis patarėjas - - 1 2017,01
Patarėjas 1 1286,99 2 1361,04
Departamento direktorius 4 2399,50 5 2360,85
Departamento direktoriaus pavaduotojas 5 1974,42 5 2034,10
Specialusis atašė 4 1618,08 4 1594,56
Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) 6 1991,02 6 2146,95
Skyriaus vedėjo pavaduotojas (savarankiško padalinio) 2 1642,66 2 1798,48
Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) 14 1638,32 15 1678,92
Vyriausiasis specialistas 83 1157,60 87 1167,03
Vyresnysis specialistas 5 790,90 3 774,21

Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas     2015 m.  2016 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Skyriaus vedėjas 1 1379,50 1 1429,50
Specialusis atašė 2 1172,38 2 1276,55
Vyriausiasis specialistas 18 877,94 18 894,70
Vyresnysis specialistas 4 758,03 3 728,63
Specialistas 3 688,72 2 760,71
Darbininkas 8 467,72 7 562,43

Informacija apie Susisiekimo ministerijos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis   Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybsė ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-18