Darbo užmokestis

Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Ministras 1 3393,20 1 3105,90
Viceministas 3 2816,19 2 2917,98
Ministro patarėjas 4 2306,95 2 1677,19
Ministerijos kancleris 1 2985,84 1 3036,74
Vyriausiasis patarėjas 1 1972,87 1 1578,53
Vyresnysis patarėjas 1 2017,01 1 2126,63
Patarėjas 2 1361,04 3 1424,80
Departamento direktorius 5 2360,85 5 2102,82
Departamento direktoriaus pavaduotojas 5 2034,10 5 1894,95
Specialusis atašė 4 1594,56 3 1434,89
Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) 6 2146,95 6 2100,04
Skyriaus vedėjo pavaduotojas (savarankiško padalinio) 2 1798,48 2 1712,49
Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) 15 1678,92 15 1621,62
Vyriausiasis specialistas 87 1167,03 83 1156,33
Vyresnysis specialistas 3 774,21 3 737,41

Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas     2016 m.  2017 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Skyriaus vedėjas 1 1429,50 1 1429,50
Specialusis atašė 2 1276,55 2 1282,47
Vyriausiasis specialistas 18 894,70 20 916,32
Vyresnysis specialistas 3 728,63 4 825,18
Specialistas 2 760,71 2 783,00
Administratorius-budėtojas     4 554,63

Informacija apie Susisiekimo ministerijos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis   Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybsė ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-06