Konkursai į valstybės tarnybą

Konkursas į Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus pareigas

Reikalingi dokumentai:

  1. Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas;
  2. asmens dokumento kopija;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai (įstaigos vadovo įsakymai, darbo sutartys, pareigybių aprašymai);
  5. Anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B2 lygiu patvirtinantis dokumentas;
  6. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 3 priedas).

Pretendentai, kurie atitiks keliamus reikalavimus, kviečiant į konkursą papildomai turi pateikti viešųjų ir privačių interesų, pretendentų skelbime nurodytoms pareigoms, deklaracijas.

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 26 d.