Konkursai į valstybės tarnybą

Konkuras į VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus pareigas

Reikalingi dokumentai:

 1. Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas (CV);
 2. Asmeninių privalumų sąrašas (nurodant dalykines savybes);
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiantys dokumentai (dokumentai, patvirtinantys ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį - darbo sutartys, pareigybių aprašymai);
 6. Vienos iš šių užsienio kalbų (angų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu patvirtinantis dokumentas;
 7. Pretendento, kaip įmonės vadovo, veiklos programa;
 8. Pretendento anketa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 1 priedas).

Atvykus į atranką pateikti pretendento į VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus pareigas Viešųjų ir privačių derinimo valstybinėje tarnyboje deklaraciją (pretendento pareigų kodas – 174).

Dokumentai priimami iki 2019-04-24.

 

Konkursas į Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vyriausiojo specialisto pareigas

Reikalingi dokumentai:

 1. Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas (CV);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Anglų kalbos B2 lygiu mokėjimą  patvirtinantis dokumentas;
 5. Dokumentai, patvirtinantys ne mažesnę 1 metų teisinio darbo  patirtį (darbo sutartys, pareigybės aprašymai ir kt.);
 6. Pretendento anketa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 1 priedas).

Dokumentai priimami iki 2019-04-24.