Konkursai į valstybės tarnybą

Konkursas į Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigas

Reikalingi dokumentai:

  1. Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas (CV);
  2. asmens dokumento kopija;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. anglų kalbą B2 lygiu patvirtinantis dokumentas;
  5. dokumentus, patvirtinančius turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo saugaus eismo arba aplinkosaugos srityje patirtį (darbo sutartys, pareigybės aprašymai ir kt.);
  6. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 3 priedas).

Dokumentai priimami iki 2018-12-11.