Paskatinimai ir apdovanojimai

Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatinimas 2016 m.

Už labai gerai įvertintą tarnybinę veiklą  2 darbuotojams skirtas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas.

Apdovanoti 2 darbuotojai Susisiekimo ministerijos sidabriniu garbės ženkleliu ir 2 darbuotojai Susisiekimo ministerijos bronziniu garbės ženkleliu.

Vienkartinės piniginės išmokos skirtos 18 darbuotojų už vienkartinės ypatingos svarbos užduoties atlikimą, 1 darbuotojui gyvenimo jubiliejinės sukakties proga, 3 darbuotojams už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais.

Susisiekimo ministro padėkos įteiktos 6 darbuotojams už ilgametį nuoširdų darbą Susisiekimo ministerijoje, 1 darbuotojui už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS APDOVANOJIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-06