Viešieji pirkimai

Neskelbiamos derybos dėl išteklių, reikalingų kelių remontui pirkimo

I pirkimo dalis "Plieninės gofruotos pralaidos"

II dalis "Plastikinės gofruotos pralaidos"

Pasiūlymų pateikimo terminas 2016-10-27 10.00 val.

 

Mažos vertės pirkimas dėl serverinės įrangos modernizavimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. spalio 26 d. 10.00 val.

 

Mažos vertės pirkimas dėl programinės įrangos pirkimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. spalio 27 d. 10.00 val.

Supaprastintas atviras konkursas dėl kompiuterių tinklo įrangos pirkimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. spalio 24 d. 10.00 val.

 

Atviras konkursas dėl išteklių, reikalingų kovai su tarša, saugiai laivybai užtikrinti uosto prieigose ir akvatorijoje ir krantinių atstatymui, pirkimo

Pasiūlymo pateikimo terminas - 2016 m. rugsėjo 19 d. 10.00 val.

Atviras konkursas dėl išteklių, reikalingų geležinkelio kelių remontui pirkimo

Pasiūlymo pateikimo terminas - 2016 m. rugsėjo 14 d. 10.00 val.

 

Atviras konkursas dėl išteklių, reikalingų automobilių kelių remontui pirkimo

Pasiūlymo pateikimo terminas - 2016 m. rugsėjo 13 d. 10.00 val.

 

Supaprastintas atviras mažos vertės konkursas dėl programinės įrangos (Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“) autorinės priežiūros paslaugų pirkimo

Pasiūlymo pateikimo terminas - 2016 m. birželio 9 d. 10.00 val.

 

Supaprastintas atviras konkursas dėl 2007-2013 metų laikotarpio ES struktūrinių fondų poveikio transportui vertinimo paslaugos pirkimo

Pasiūlymo pateikimo terminas - 2016 m. balandžio 19 d. 13.00 val.

 

 Supaprastintas atviras konkursas dėl 2007−2013 metų laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo poveikio informacinei visuomenei vertinimo paslaugos pirkimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. balandžio 19 d. 10.00 val.

 

Supaprastintas atviras konkursas dėl audioklipų transliavimo radio programose paslaugų pirkimas

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. kovo 17 d. 10.00 val.

 

 

Supaprastintas atviras konkursas dėl informacinių videoklipų transliavimo televizijose paslaugų pirkimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. vasario 24 d. 10.00 val.

 

 

Supaprastintas atviras konkursas dėl informacinių videoklipų transliavimo televizijose paslaugų pirkimo

Informuojame, kad dėl techninių Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nesklandumų supaprastintas atviras konkursas dėl informacinių videoklipų transliavimo televizijose paslaugų pirkimo (paskelbtas CVP IS 2016 m. sausio 4 d. pirkimo Nr. 170673) yra nutraukiamas. Taip pat pranešame, kad šios paslaugos pirkimo poreikis išlieka, todėl šis pirkimas CVP informacinėje sistemoje bus paskelbtas artimiausiu metu. Maloniai prašome sekti CVP IS skelbiamą informaciją.

Supapratintas atviras konkursas dėl tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų pirkimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2015 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val.

Supaprastintas atviras konkursas dėl statybos remonto darbų pirkimo

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2015 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val.

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) privalomojo draudimo ir transporto priemonių draudimo (KASKO) paslaugų pirkimas

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2015 m. liepos 10 d. 10.00 val.

 

Projekto "Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto, plėtra 2009-2011 metais" statybos tvarkomųjų darbų viešasis pirkimas.

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2015 m. Kovo 23 d. 10 val.

 

ADMINISTRAVIMO- BUDĖJIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016-09-30  15.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Nerijui Vasiliauskui el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vedėjui Raimundui Savickui el. p. raimundas.savickas@sumin.lt

 

IŠTEKLIAI, REIKALINGI KOVAI SU TARŠA, SAUGIAI LAIVYBAI UŽTIKRINTI UOSTO  PRIEIGOSE IR AKVATORIJOJE IR KRANTINIŲ ATSTATYMUI

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. liepos 15 d. 14.30 val. vyriausiajam specialistui Mariui Marčiulaičiui el. p. marius.marciulaitis@sumin.lt.

 

 

IŠTEKLIAI, REIKALINGI GELEŽINKELIO KELIŲ REMONTUI

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. liepos 11 d. 10.30 val. vyriausiajam specialistui Mariui Marčiulaičiui el. p. marius.marciulaitis@sumin.lt.

 

IŠTEKLIAI, REIKALINGI AUTOMOBILIŲ KELIŲ REMONTUI

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. liepos 1 d. 10.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Aplinkosaugos ir ekstremalių situacijų prevencijos  skyriaus vedėjai Gitanai Aukštuolienei el. p. gitana. aukstuoliene@sumin.lt  arba vyriausiajam specialistui Mariui Marčiulaičiui el. p. marius.marciulaitis@sumin.lt.

 

 

2007–2013 M. LAIKOTARPIO ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO POVEIKIO INFORMACINEI VISUOMENEI VERTINIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. kovo 21 d. 17 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjui Arūnui Jurevičiui el. p. arunas.jurevicius@sumin.lt  arba vyriausiajai specialistei Renatai Šilanskienei el. p. renata.silanskiene@sumin.lt.

 

2007-2013 M. LAIKOTARPIO ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ POVEIKIO TRANSPORTUI VERTINIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. kovo 21 d. 17 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjui Arūnui Jurevičiui el. p. arunas.jurevicius@sumin.lt  arba vyriausiajai specialistei Renatai Šilanskienei el. p. renata.silanskiene@sumin.lt.

 

INFORMACINIŲ AUDIOKLIPŲ TRANSLIAVIMO RADIJO PROGRAMOSE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-12-28 10 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt arba vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

INFORMACINIŲ VIDEOKLIPŲ TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOSE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-10-19 12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt

 

AKCINĖS  BENDROVĖS „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ AKCIJŲ VERTINIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galima teikti iki 2015-10-12 12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei Indrei Bernotaitei el. p. indre.bernotaite@sumin.lt

 

 

TARNYBINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-08-12  9.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentoTarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Aelitai Lisauskienei el. p. aelita.lisauskiene@sumin.lt 

@
STATYBOS REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-08-14  12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vedėjui Raimundui Savickui el. p. raimundas.savickas@sumin.lt
 

ES FONDŲ INVESTICIJŲ SUSISIEKIMO SEKTORIUI VIEŠINIMO INTERNETO PORTALUOSE IR SOCIALINIUOSE TINKLUOSE PASLAUGŲ PIRKIMO PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-07-31  12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt


TARNYBINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-06-22  10.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos  Plėtros ir tarptautinių  ryšių departamento direktoriui Arenijui Jackui el. p. arenijus.jackus@sumin.lt  arba  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentoTarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Aelitai Lisauskienei el. p. aelita.lisauskiene@sumin.lt 
 

ES FONDŲ INVESTICIJŲ SUSISIEKIMO SEKTORIUI VIEŠINIMO INTERNETO PORTALUOSE IR SOCIALINIUOSE TINKLUOSE PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-06-12  15.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt
 

AUTOMOBILIŲ DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-05-05  9.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Nerijui Vasiliauskui el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vedėjui Raimundui Savickui el. p. raimundas.savickas@sumin.lt
 

ES  STRUKTŪRINĖS PARAMOS SUSISIEKIMO SEKTORIUI VIEŠINIMO NACIONALINĖJE SPAUDOJE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-04-27  14.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt


INFORMACINIŲ VIDEOKLIPŲ TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOSE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-04-24  10.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt


SIAUROJO GELEŽINKELIO, KULTŪROS PAVELDO IR TURIZMO OBJEKTO, PLĖTRA 2009-2011 METAIS" VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-02-02  15 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Rasymui el. p. jonas.rasymas@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vedėjui Vidmantui Tamuliui el. p. vidmantas.tamulis@sumin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-26