Techninių specifikacijų projektai

Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017–2018 metų finansinių ataskaitų audito paslaugų pirkimo techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-12-27 17.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Tukienė, tel. (8 5) 239 2410, el. p. daiva.tukienė@sumin.lt ir Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Mačiūnė, tel. (8 5) 239 3935, el. p. vaiva.maciune@sumin.lt.

 

ES fondų investicijų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugos techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-12-04 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Gintarei Saulytei-Šulgat el. p. gintare.saulyte@sumin.lt  arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei, vykdančiai skyriaus vedėjo funkcijas  D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

Ministerijai aktualios ir privalomos viešinti informacijos skelbimo spaudoje ir internete paslaugų pirkimo techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-11-08 12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

Naujienų agentūros platinamų žinių apie Lietuvos politiką ir verslą teikimo paslaugos pirkimo techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-11-07 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

Informacinių garso klipų transliavimo radijo programose paslaugų techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-11-03 15.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Gintarei Saulytei-Šulgat el. p. gintare.saulyte@sumin.lt  arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

Lenkijos nacionalinės televizijos programos (-ų) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių miestų ir rajonų) gyventojams paslaugos techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-10-27 11.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Baziui el. p. jonas.bazys@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vedėjui Albertui Turoniui el. p. albertas.turonis@sumin.lt

 

Televizijos programų „TVP Info“, „Kino Polska International“, „Kino Polska Muzyka International“ retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių miestų ir rajonų) gyventojams paslaugų techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-09-11 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Baziui el. p. jonas.bazys@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vedėjui Albertui Turoniui el. p. albertas.turonis@sumin.lt

Belaidžio ryšio paslaugos techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-06-20 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinių sistemų  ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Valdui Ivaškevičiui el. p. valdas.ivaskevicius@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinių sistemų  ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjai Irenai Truchanovič el. p. irena.truchanovic@sumin.lt

ES fondų investicijų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugų pirkimo techninė specifikacija 

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-06-19 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Gintarei Saulytei-Šulgat el. p. gintare.saulyte@sumin.lt  arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

Informacinių garso klipų transliavimo radijo programose paslaugos techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-05-30 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Gintarei Saulytei-Šulgat el. p. gintare.saulyte@sumin.lt  arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

ES fondų investicijų susisiekimo sektoriuje viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslaugos techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-05-30 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei D. Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto „Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena“ parengimas ir įgyvendinimas " techninė specifikacija

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2017-04-18 17.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausiajai specialistei Aistei Gasiūnienei el. p. aiste.gasiuniene@sumin.lt

 

 

ADMINISTRAVIMO- BUDĖJIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016-09-30  15.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Nerijui Vasiliauskui el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vedėjui Raimundui Savickui el. p. raimundas.savickas@sumin.lt

 

IŠTEKLIAI, REIKALINGI KOVAI SU TARŠA, SAUGIAI LAIVYBAI UŽTIKRINTI UOSTO  PRIEIGOSE IR AKVATORIJOJE IR KRANTINIŲ ATSTATYMUI

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. liepos 15 d. 14.30 val. vyriausiajam specialistui Mariui Marčiulaičiui el. p. marius.marciulaitis@sumin.lt.

 

 

IŠTEKLIAI, REIKALINGI GELEŽINKELIO KELIŲ REMONTUI

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. liepos 11 d. 10.30 val. vyriausiajam specialistui Mariui Marčiulaičiui el. p. marius.marciulaitis@sumin.lt.

 

IŠTEKLIAI, REIKALINGI AUTOMOBILIŲ KELIŲ REMONTUI

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. liepos 1 d. 10.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Aplinkosaugos ir ekstremalių situacijų prevencijos  skyriaus vedėjai Gitanai Aukštuolienei el. p. gitana. aukstuoliene@sumin.lt  arba vyriausiajam specialistui Mariui Marčiulaičiui el. p. marius.marciulaitis@sumin.lt.

 

 

2007–2013 M. LAIKOTARPIO ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO POVEIKIO INFORMACINEI VISUOMENEI VERTINIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. kovo 21 d. 17 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjui Arūnui Jurevičiui el. p. arunas.jurevicius@sumin.lt  arba vyriausiajai specialistei Renatai Šilanskienei el. p. renata.silanskiene@sumin.lt.

 

2007-2013 M. LAIKOTARPIO ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ POVEIKIO TRANSPORTUI VERTINIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2016 m. kovo 21 d. 17 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vedėjui Arūnui Jurevičiui el. p. arunas.jurevicius@sumin.lt  arba vyriausiajai specialistei Renatai Šilanskienei el. p. renata.silanskiene@sumin.lt.

 

INFORMACINIŲ AUDIOKLIPŲ TRANSLIAVIMO RADIJO PROGRAMOSE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-12-28 10 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt arba vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt.

 

INFORMACINIŲ VIDEOKLIPŲ TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOSE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-10-19 12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt

 

AKCINĖS  BENDROVĖS „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ AKCIJŲ VERTINIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galima teikti iki 2015-10-12 12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiajai specialistei Indrei Bernotaitei el. p. indre.bernotaite@sumin.lt

 

 

TARNYBINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-08-12  9.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentoTarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Aelitai Lisauskienei el. p. aelita.lisauskiene@sumin.lt 

@
STATYBOS REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-08-14  12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vedėjui Raimundui Savickui el. p. raimundas.savickas@sumin.lt
 

ES FONDŲ INVESTICIJŲ SUSISIEKIMO SEKTORIUI VIEŠINIMO INTERNETO PORTALUOSE IR SOCIALINIUOSE TINKLUOSE PASLAUGŲ PIRKIMO PATIKSLINTA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-07-31  12.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt


TARNYBINIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMO IR APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-06-22  10.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos  Plėtros ir tarptautinių  ryšių departamento direktoriui Arenijui Jackui el. p. arenijus.jackus@sumin.lt  arba  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentoTarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Aelitai Lisauskienei el. p. aelita.lisauskiene@sumin.lt 
 

ES FONDŲ INVESTICIJŲ SUSISIEKIMO SEKTORIUI VIEŠINIMO INTERNETO PORTALUOSE IR SOCIALINIUOSE TINKLUOSE PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-06-12  15.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt
 

AUTOMOBILIŲ DRAUDIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-05-05  9.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Nerijui Vasiliauskui el. p. nerijus.vasiliauskas@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ūkio skyriaus vedėjui Raimundui Savickui el. p. raimundas.savickas@sumin.lt
 

ES  STRUKTŪRINĖS PARAMOS SUSISIEKIMO SEKTORIUI VIEŠINIMO NACIONALINĖJE SPAUDOJE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-04-27  14.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt


INFORMACINIŲ VIDEOKLIPŲ TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOSE PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-04-24  10.30 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Perednienei el. p. dalia.peredniene@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Komunikacijos ir protokolo skyriaus vedėjai Rūtai Dirsienei el. p. ruta.dirsiene@sumin.lt


SIAUROJO GELEŽINKELIO, KULTŪROS PAVELDO IR TURIZMO OBJEKTO, PLĖTRA 2009-2011 METAIS" VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pasiūlymus ir paklausimus galite teikti iki 2015-02-02  15 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Rasymui el. p. jonas.rasymas@sumin.lt arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vedėjui Vidmantui Tamuliui el. p. vidmantas.tamulis@sumin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-21