Apie ministeriją

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) yra vykdomosios valdžios institucija, kurios misija:

  • siekti, kad būtų sukurta susisiekimo sistema, atitinkanti Europos Sąjungos politikos pagrindinius principus, tikslus ir kriterijus;
  • rekonstruoti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą;
  • sudaryti palankias sąlygas verslo ir socialinei plėtrai, skaidriai konkurencijai.

 

Svarbiausieji Susisiekimo ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą:

1. transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto infrastruktūros plėtros srityje;

2. keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, oro transportu srityje;

3. formuoti valstybės politiką visų rūšių transporto saugaus eismo srityje;

4. kombinuoto vežimo, transporto tranzito ir logistikos srityse;

5. elektroninių ryšių ir pašto srityse;

6. informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros srityse;

7. pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse.

 

Susisiekimo ministerijai vadovauja susisiekimo ministras.

Ministerijos struktūrą sudaro 5 departamentai ir 7 savarankiški skyriai. 2016 metų II ketvirtį joje dirbo 146 valstybės tarnautojai ir 33 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba trys Susisiekimo ministerijos deleguoti specialieji atašė: 2 transporto, 1 telekomunikacijų ir pašto atašė. Po vieną transporto atašė dirba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kazachstano Respublikoje.

Susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtos 22 įmonės, įstaigos ir bendrovės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-21