ES investicijos 2014-2020 m.

 

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-K-519-01 „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Kvietimui numatytas finansavimas: 729 842,00 Eur

Paraiškų teikimo terminas:

nuo 2017-04-28 (00:00 val.) iki 2017-06-27 (00:00 val.)

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška, teikiama kaip pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotąją pašto siunta, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.

Jei paraiška teikiama kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu, siunčiama kaip elektroninis dokumentas, tokiu atveju paraiška turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Paraiška (pasirašytas popierinis dokumentas) turi būti pateikta adresu: Transporto investicijų direkcija, Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius arba elektroninis dokumentas elektroniniu paštu tid@tid.lt.

Priemonės projektų tinkamumo klausimais konsultuoja Transporto investicijų direkcija:

Transporto Geležinkelių projektų skyriaus patarėjas Rolandas Kairiūkštis: tel. nr. (8 5) 266 5854, el. paštas rolandas.kairiukstis@tid.lt;

Geležinkelių projektų skyriaus vyriausioji specialistė Justina Jasiulevičienė: tel. nr. (8 5) 266 5799, el. paštas  justina.jasiuleviciene@tid.lt;

Geležinkelių projektų skyriaus vedėjas Andrius Navickas: tel. nr. (8 5) 266 5840, el. paštas andrius.navickas@tid.lt.

2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdžiai

 

 • Informuojame, kad 2017-08-07 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje planuojama surengti 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdį. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 

 • Informuojame, kad 2017-08-07 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje planuojama surengti 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdį. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 

 • Informuojame, kad 2017-06-29 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje planuojama surengti 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdį. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • Informuojame, kad 2017-06-13 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje planuojama surengti 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdį. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 


 • Informuojame, kad 2017-05-29 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą; 
2. Kiti klausimai.


 • Informuojame, kad 2017-05-19 (penktadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje planuojama surengti 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdį.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeityimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
3.  Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
4. Kiti klausimai.

 

 

 • 2017-04-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.

 

 • 2017-03-28 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ valstybės projektų sąrašo sudarymo projekto svarstymas. 

2. Jungtinės priemonės J6-CPVA-V „LRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Kiti klausimai.

 

 • 2017-03-02 Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.

 

 •  2017-02-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo papildymo projekto svarstymas.

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

5. Kiti klausimai.

 

 • 2017-01-03 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti pristatymas ir svarstymas.

2.Projektinių pasiūlymų priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

3. Kiti klausimai.

 

 • 2016-12-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas (projekto „Pėsčiųjų viaduko Mauručiuose įrengimas“ įtraukimas į Priemonės valstybės projekto sąrašą).

2. Kiti klausimai.

 

 • 2016-11-21 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 

 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

 

 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

 

 • 2016-08-04 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

 

 • 2016-07-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas .

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 

 • 2016-06-02 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

 

 • 2016-04-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo svarstymas.

 

 • 2016-03-25 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

 

 • 2016-02-10 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 "TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

 

 • 2016-01-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.3.1-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

 

 • 2016-01-15 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

  Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

 

 • 2015-12-03  buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-502 "Miestų aplinkkelių tiesimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

 

 • 2015-11-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-507 "Regionų pasiekiamumo gerinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

 

 

4 prioritetas "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas"

6 prioritetas "Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra"

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-09