Pagal 2 prioritetą įgyvendinamos priemonės ir aktualūs dokumentai