Priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-506 „ Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3-303(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3-72 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ (Aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 3-346 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3-72 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-506 ,,Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 3-72 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30