Jungtinė priemonė Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“