Kita parama

2017 m. gegužės 22 d. Interreg V–A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 4-ąjį kvietimą teikti paraiškas. 
Projektų paraiškas partneriai gali rengti pagal šias programos priemones: 
2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione. 
3.1. Pagerinti transporto kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione. 
4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus. 
5.1. Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose. 

Projektų paraiškų pateikimo sąlygas ir reikiamus dokumentus galima rasti programos tinklalapyje: https://southbaltic.eu/call-for-proposals .

Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų Lietuvoje.

Programos Jungtinis sekretoriatas organizuoja individualias konsultacijas potencialiems pareiškėjams:
gegužės 31 d. - birželio 1 d. Karlskronoje, Švedijoje;
gegužės 31 d. - birželio 1 d. Sorø, Danijoje;
gegužės 23-24 d. Klaipėdoje, Lietuvoje;
birželio 6-7 d. Ščecine, Lenkijoje;
birželio 7-8  d. Jungtiniame sekretoriate Gdanske, Lenkijoje. 
Projektų partneriai planuojantys rengti ir teikti programai projekto paraiškas ir norintys pasikonsultuoti su programos Jungtinio sekretoriato darbuotojais kviečiami registruotis į individualias konsultacijas ir užpildyti projekto idėjos aprašymą programos tinklalapyje čia: https://southbaltic.eu/individual-consultations .


PASKELBTAS INTERREG V–A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

2017 m. kovo 27 d. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. gegužės 31 d. 12:00 val. (vidurdienio).  

Programa siekia paskatinti darnią ir glaudžią socialinę ir ekonominę Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtrą. Finansavimas skiriamas pagal visus programos prioritetus: 

Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant. 
Parama darbuotojų judumui ir užimtumui. 
Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.
Geresnė gyvenimo kokybė stiprinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą. 

Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno regionų Lietuvoje ir Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionų Latvijoje. Programoje šiuo metu yra galimas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų – ~21,8 mln. eurų.   

Programos Jungtinis sekretoriatas kviečia atvykti į konsultacijas 2-o kvietimo teikti paraiškas potencialiems pareiškėjams, kurios vyks: 

2017-04-02 Utenoje 
2017-04-20 Klaipėdoje  
2017-04-11 Preiļi (Latvijoje) 
2017-04-19 Tērvete (Latvijoje) 

Konsultacijos vyks anglų kalba ir jos yra nemokamos. Registracija į konsultacijas potencialiems pareiškėjams yra paskelbta programos tinklalapyje: http://latlit.eu/interreg-latvia-lithuania-programmes-second-call-for-proposals-is-open/  

Daugiau informacijos apie 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas rasite http://latlit.eu/calls-for-proposals/2nd/

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-23