Kita parama

PASKELBTAS INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2017 m. spalio 5 d. paskelbtas 3-iasis Interreg Baltijos jūros regiono programos kvietimas teikti projektų paraiškas. Projektų idėjas galima teikti iki 2018 m. sausio 15 d. Atrinktoms idėjoms paraiškas bus galima teikti iki 2018 m. balandžio 9 d.

Finansavimas skiriamas pagal 3 programos prioritetus:

Gebėjimai naujovėms.
Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas.
Tvarus transportas.

Visa informacija apie kvietimą ir procedūras paskelbta Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje adresu: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/regular-project-calls/secondcallforapplications.html


2017 m. spalio 5 d. paskelbtas 1-asis Interreg Baltijos jūros regiono programos kvietimas teikti projektų paraiškas projekto platformai. Paraiškas galima teikti iki 2018 m. vasario 28 d.

 Pagrindiniai programos tikslai projekto platformoms:

Pažangi specializacija.
Švarūs vendenys ir išteklius tausojantis mėlynasis augimas.
Interoparabilumas, jūrinė sauga ir ekologiška laivininkystė.

Visa informacija apie kvietimą ir procedūras paskelbta Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje adresu: http://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/secondcallforapplications.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-11