Kita parama

Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija 2018 m. lapkričio 8 d. patvirtino sąlygas projektams, kuriais siekiama klimato kaitos švelninimo ir technologijų diegimo besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį.

Parama dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektams teikiama naudojant Klimato kaitos specialiosios programos lėšas. 2018 m. kvietimui numatyta bendra paramos suma siekia 800 tūkst. eurų, o maksimali galima paramos suma vieno projekto įgyvendinimui gali būti skirta iki 300 tūkst. eurų.

Pareiškėjais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, o galutiniai naudos gavėjai besivystančioje šalyje – juridiniai asmenys, išskyrus ūkinę – komercinę veiklą vykdantys subjektai.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 30 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Kvietimą teikti paraiškas galite rasti čia.


Informuojame, kad paskelbtas „Interreg V-A“ Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 6-asis kvietimas.

Paraiškų pateikimo terminas iki 2018 m. gruodžio 18 d. 17 val.

Šiame kvietime partneriai kviečiami teikti projektų paraiškas pagal šias programos priemones: 

– 2.2 Didesnis ekologiškų technologijų naudojimas siekiant sumažinti taršos išleidimą Pietų Baltijos regione;

– 3.1 Transporto paslaugų kokybės gerinimas ir ekologinio tvarumo Pietų Baltijos regione didinimas;

– 4.1 Didinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios Pietinės Baltijos jūros regiono mėlynosios ir ekologiškos ekonomikos sektoriuose, dalis pasitelkiant tarpvalstybinius veiksmus;

– 5.1 Gerinti Pietų Baltijos jūros regiono vietos subjektų bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant tarpvalstybiniuose tinkluose.

Daugiau informacijos apie programos 6-ąjį kvietimą teikti paraiškas ir su šiuo kvietimu susijusius dokumentus rasite programos tinklalapyje https://southbaltic.eu/call-for-proposals.

Dėl konsultacijos projektų paraiškų teikimo klausimais kviečiame susisiekti su Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtiniu sekretoriatu (tel. +48 58 746 38 55, el. p . southbaltic@southbaltic.eu) arba kontaktiniu asmeniu Lietuvos Respublikoje (Diana Zalieckė, tel. +370 5 272 5774, el. p. diana.zaliecke@vilniusjts.eu).


Informuojame, kad iki 2017 m. gruodžio 20 d. vyksta Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 5-asis kvietimas teikti paraiškas.   

Šiame kvietime partneriai kviečiami teikti projektų paraiškas pagal šias programos priemones:  

2.1. Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas. 

2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione. 

3.1. Pagerinti transporto kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione. 

4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione, skaičių ir bendradarbiavimo per sieną veiksmus. 

Detalus kvietimo aprašas pagal programos priemones, dokumentų formos ir atnaujintas programos vadovas yra paskelbti programos internetinėje svetainėje: https://southbaltic.eu/call-for-proposals. 

Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų Lietuvoje. 

Projektų partnerius, ruošiančius projektų paraiškas, programos Jungtinis sekretoriatas kviečia į individualias konsultacijas, kurios vyksta visuose programos regionuose. 

Lietuvoje Individualios konsultacijos numatytos 2017 m. lapkričio 28 d. Klaipėdoje, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke. 

Projektų partneriai, planuojantys rengti ir teikti programai projekto paraiškas ir norintys pasikonsultuoti su programos Jungtinio sekretoriato darbuotojais, labai kviečiami registruotis ir užpildyti projekto idėjos aprašymą programos tinklalapyje čia: https://southbaltic.eu/individual-consultations


PASKELBTAS INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2017 m. spalio 5 d. paskelbtas 3-iasis Interreg Baltijos jūros regiono programos kvietimas teikti projektų paraiškas.

Finansavimas skiriamas pagal 3 programos prioritetus:

Gebėjimai naujovėms.
Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas.
Tvarus transportas.

Projektų idėjų pateikimo terminas - 2018 m. sausio 15 d. Praraiškų pagal atrinktas idėjas pateikimo terminas - 2018 m. balandžio 9 d.

Visa informacija apie kvietimą ir procedūras paskelbta Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje adresu: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/regular-project-calls/secondcallforapplications.html


2017 m. spalio 5 d. paskelbtas 1-ais projektų platformų kvietimas, kuris skirtas  jau dalyvaujantiems INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektuose pagal 6 sub-prioritetus.

Paraiškų pateikimo termina - 2018 m. vasario 28 d.

Kiekviena kuriama projektų platforma turi atitikti vieną iš žemiau nurodytų subprioritetų:

1-ojo prioriteto Gebėjimai inovacijoms 1.2  sub – prioritetą „Sumani specializacija“.

2-ojo prioriteto Efektyvus gamtos išteklių valdymas 2.1 sub-prioritetą „Švarūs vandenys“ ir 2.4 sub-prioritetą „Efektyvus mėlynasis augimas“.

3-ojo prioriteto Tvarus transportas 3.1 sub-prioritetą „Transporto rūšių sąveika“, 3.3 sub-prioritetą  „Laivybos saugumas“; 3.4 sub-prioritetą „Aplinkai draugiška laivininkystė“.

Visa informacija apie kvietimą ir procedūras paskelbta Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje adresu: http://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/secondcallforapplications.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-03