Kita parama

Informuojame, kad iki š. m. gruodžio 20 d. vyksta Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 5-asis kvietimas teikti paraiškas.   

Šiame kvietime partneriai kviečiami teikti projektų paraiškas pagal šias programos priemones:  

2.1. Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas. 

2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione. 

3.1. Pagerinti transporto kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione. 

4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione, skaičių ir bendradarbiavimo per sieną veiksmus. 

Detalus kvietimo aprašas pagal programos priemones, dokumentų formos ir atnaujintas programos vadovas yra paskelbti programos internetinėje svetainėje: https://southbaltic.eu/call-for-proposals. 

Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių ir Tauragės regionų Lietuvoje. 

Projektų partnerius, ruošiančius projektų paraiškas, programos Jungtinis sekretoriatas kviečia į individualias konsultacijas, kurios vyksta visuose programos regionuose. 

Lietuvoje Individualios konsultacijos vyks š. m. lapkričio 28 d. Klaipėdoje, Klaipėdos mokslo ir technologijų parke. 

Projektų partneriai, planuojantys rengti ir teikti programai projekto paraiškas ir norintys pasikonsultuoti su programos Jungtinio sekretoriato darbuotojais, labai kviečiami registruotis ir užpildyti projekto idėjos aprašymą programos tinklalapyje čia: https://southbaltic.eu/individual-consultations


PASKELBTAS INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2017 m. spalio 5 d. paskelbtas 3-iasis Interreg Baltijos jūros regiono programos kvietimas teikti projektų paraiškas. Projektų idėjas galima teikti iki 2018 m. sausio 15 d. Atrinktoms idėjoms paraiškas bus galima teikti iki 2018 m. balandžio 9 d.

Finansavimas skiriamas pagal 3 programos prioritetus:

Gebėjimai naujovėms.
Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas.
Tvarus transportas.

Visa informacija apie kvietimą ir procedūras paskelbta Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje adresu: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/regular-project-calls/secondcallforapplications.html


2017 m. spalio 5 d. paskelbtas 1-ais projektų platformų kvietimas, kuris skirtas  jau dalyvaujantiems INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektuose pagal 6 sub-prioritetus.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. vasario 28 d.

Kiekviena kuriama projektų platforma turi atitikti vieną iš žemiau nurodytų subprioritetų:

1-ojo prioriteto Gebėjimai inovacijoms 1.2  sub – prioritetą „Sumani specializacija“.

2-ojo prioriteto Efektyvus gamtos išteklių valdymas 2.1 sub-prioritetą „Švarūs vandenys“ ir 2.4 sub-prioritetą „Efektyvus mėlynasis augimas“.

3-ojo prioriteto Tvarus transportas 3.1 sub-prioritetą „Transporto rūšių sąveika“, 3.3 sub-prioritetą  „Laivybos saugumas“; 3.4 sub-prioritetą „Aplinkai draugiška laivininkystė“.

Visa informacija apie kvietimą ir procedūras paskelbta Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje adresu: http://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/secondcallforapplications.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-01