Priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“