Priemonė Nr. 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“