Priemonė Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“