Priemonė Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 3-454 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 3-283 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo  Nr. 3-265(1.5E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

 

Projektų sąrašas

 

Patvirtinti regionų projektų sąrašai

 

 

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30