Priemonė Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

 

Projektų sąrašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-252 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3-211 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-V-517 ,,Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 3-211 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30