Priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-502 „Miestų aplinkkelių tiesimas“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymas  Nr. 3-378(1.5 E)  „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-502 priemonės „Miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo

 

Projektų sąrašas

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 3-53 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3-488 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-502 „Miestų aplinkkelių tiesimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-488 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-502 „Miestų aplinkkelių tiesimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai dėl finansavimo skyrimo projektams

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30