Priemonė Nr. 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 3-198 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

Projektų sąrašas

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-130 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3-485 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo

 

 

Sprendimai dėl finansavimo skyrimo

 

Daugiau informacijos http://www.esinvesticijos.lt/lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30