Transporto plėtros projektai

ISPA programos projektų sąrašas

Kelių sektorius:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto vertė Tinkamų išlaidų Pastabos
Iš viso: iš jų:
ES parama Biudžeto lėšos Nuosavos lėšos
1 IX-ojo transporto koridoriaus rekonstrukcija (Vilnius-Klaipėda) I-as etapas 2000-2003 93,43 90,05 67,54 22,51   užbaigtas
2 Via Baltica kelio modernizacija 2000-2003 metais metais (I Pan-Europinis koridorius) (Kaunas, Marijampolė, Panevėžys) 2000-2004 54,90 53,31 39,98 13,33   užbaigtas
3 IA Pan-Europinio koridoriaus plėtra 2001-2004 metais (Šiauliai-Tauragė) 2001-2006 102,45 91,23 68,42 22,81   užbaigtas
4 IX-ojo transporto koridoriaus rekonstrukcija (Vilnius-Klaipėda) II-as etapas 2002-2005 68,67 68,67 51,50 17,17   užbaigtas
  Viso kelių ISPA projektai:   319,45 303,26 227,45 75,81    

Geležinkelių sektorius:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto vertė Tinkamų išlaidų Pastabos
Iš viso: iš jų:
ES parama Biudžeto lėšos Nuosavos lėšos
1 Telekomunikacijų modernizavimas IXB transporto koridoriuje (ruožuose Vilnius - Klaipėda, Kaišiadorys-Kybartai)- paralelinis finansavimas su EIB paskola 2000-2009 135,94 134,53 80,72 53,81   užbaigtas
2 Signalizacijos ir elektros tiekimo modernizavimas ruože Šiauliai-Klaipėda ir tiltų bei viadukų rekonstrukcija- paralelinis finansavimas su ERPB paskola 2002-2010 445,10 437,00 157,32 279,68   užbaigtas
3 Techninė pagalba geležinkelio projektų parengimui  2003-2009 18,30 18,30 13,72 4,57   užbaigtas
4 Techninė pagalba geležinkelio Kretos koridorių IXB, IXD ir I plėtrai 2001-2002 4,32 4,32 3,24 1,08   užbaigtas
  Viso kelių ISPA projektai:   603,66 594,14 255,00 339,14    

Savivaldybės:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto vertė Tinkamų išlaidų Pastabos
Iš viso: iš jų:
ES parama Biudžeto lėšos Nuosavos lėšos
1 Šiaurinis privažiavimo kelias į Klaipėdos uostą 2002-2008 52,45 51,07 22,98 28,09   užbaigtas
2 Techninė pagalba IXB transporto koridoriaus trūkstamų grandžių statybai (Vilnius ir Klaipėda) 2003-2010 2,76 2,76 2,07 0,69   Pateikta galutinė ataskaita
  Viso kelių ISPA projektai:   55,21 53,83 25,05 28,78    
  IŠ VISO ISPA:   978,32 951,23 507,50 443,73    

Sanglaudos fondo projektų sąrašas

Kelių sektorius:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto vertė Tinkamų išlaidų Pastabos
Iš viso: iš jų:
ES parama Biudžeto lėšos Nuosavos lėšos
1 I transporto koridoriaus („Via Baltica“) plėtra 2004-2005 metais 2004-2007 87,20 84,11 71,49 12,62   užbaigtas
2 Transeuropinio tinklo kelių (E85 (A15) Vilnius-Lyda, E272 (A2) Vilnius-Panevėžys, E272 (A9) Panevėžys-Šiauliai, E272 (A11) Šiauliai-Palanga) plėtra 2004-2006 metais 2004-2008 127,17 124,86 106,13 18,73   užbaigtas
3 IX D transporto koridoriaus plėtra 2004-2006 metais 2004-2007 44,15 41,68 35,43 6,25   užbaigtas
4 Transeuropinio tinklo kelio E28 (A16) Vilnius-Marijampolė plėtra 2004-2006 metais 2004-2008 80,81 78,45 66,68 11,77   užbaigtas
5 IXB transporto koridoriaus plėtra 2004-2006 m. 2004-2010 192,89 186,82 158,80 28,02   užbaigtas
  Viso kelių ISPA projektai:   532,22 515,92 438,53 77,39    

Geležinkelių sektorius:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto vertė Tinkamų išlaidų Pastabos
Iš viso: iš jų:
ES parama Biudžeto lėšos Nuosavos lėšos
1 IX Kretos koridoriaus geležinkelio skirstymo stočių modernizavimas (Vaidotų ir Radviliškio stotys)  2004-2010 90,30 75,65 64,30 9,65 1,70 užbaigtas
2 Kauno geležinkelio tunelio renovacija 2004-2010 77,85 64,96 55,22 8,28 1,46 užbaigtas
3 IX koridoriaus stočių kelių pailginimas 2006-2010 56,31 46,98 39,93 5,99 1,06 užbaigtas
4 Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R 2006-2011 256,22 208,95 177,61 31,34   užbaigtas
  Viso kelių ISPA projektai:   480,69 396,54 337,06 55,26 4,22  

Savivaldybės:

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto vertė Tinkamų išlaidų Pastabos
Iš viso: iš jų:
ES parama Biudžeto lėšos Nuosavos lėšos
1 IXB transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba - Vilniaus pietinis aplinkkelis 2005-2010 176,77 168,16 142,94 12,61 12,61 užbaigtas
  Viso savivaldybių Sanglaudos fondo projektai:   176,77 168,16 142,94 12,61 12,61  
  IŠ VISO SANGLAUDOS FONDO PROJEKTŲ:   1.189,68 1.080,63 918,53 145,26 16,83  
  IŠ VISO ISPA IR SANGLAUDA PROJEKTŲ:   2.168,00 2.031,86 1.426,03 589,00 16,83  
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09