Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos sudėtis:

Darius Kuliešius – Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas (Koordinavimo komisijos pirmininkas);

Janina Laskauskienė – Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (Koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotoja);

Natalija Baranauskienė – Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus patarėja;

Jonas Bazys – Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas;

Indrė Bernotaitė – Valstybės turto valdymo ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Dačkienė – Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;

Teresa Selezniova – Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Andrius Karnilavičius – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Jurgita Norkienė – patarėja, vykdanti Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vedėjo funkcijas;

Dalia Perednienė – Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gintaras Pilipavičius – Veiklos kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rasa Sirutavičienė – Biudžeto ir investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Aleksandras Stupenko – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus patarėjas;

Rasa Tamonienė – Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Nerijus Vasiliauskas – Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vlada Žegunienė – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Civilinės aviacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisija vykdo šias funkcijas:

  1. renka informaciją apie galimas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teikia šią informaciją Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai;
  2. kiekvienais metais atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
  3. teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijos prevencijos komisijai dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos pakeitimo, šios programos įgyvendinimo priemonių plano;
  4. vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo stebėseną – reguliariai tikrina ir analizuoja, kaip yra įgyvendinama ši programa, prižiūri, kaip laikomasi joje įtvirtintų nuostatų;
  5. analizuoja esamą korupcijos prevencijos praktiką, Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir metodines rekomendacijas, teikia su tuo susijusius pasiūlymus Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai;
  6. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, pasiūlymais, metodika, kurių reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir viešosiomis įstaigomis, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikloms.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14