Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos sudėtis:

Darius Kuliešius – Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento vyresnysis patarėjas (Koordinavimo komisijos pirmininkas);

Janina Laskauskienė – Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja (Koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotoja);

Asta Balevičiūtė – Informacinės visuomenės politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

Natalija Baranauskienė – Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Tranzito ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas;

Jonas Bazys – Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas;

Indrė Bernotaitė – Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Dačkienė – Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Andrius Karnilavičius – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Marius Marčiulaitis – Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Aplinkosaugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Jurgita Norkienė – laikinai einanti Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vedėjo pareigas;

Rūta Panavienė – Informacinės visuomenės politikos departamento Pašto skyriaus vyriausioji specialistė;

Dalia Perednienė – Komunikacijos ir protokolo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rasa Sirutavičienė – Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento ES paramos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Jonas Skarulskis – Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aleksandras Stupenko – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Nerijus Vasiliauskas – Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vlada Žegunienė – Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Civilinės aviacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisija vykdo šias funkcijas:

  1. renka informaciją apie galimas veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teikia šią informaciją Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai;
  2. kiekvienais metais atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
  3. teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijos prevencijos komisijai dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos pakeitimo, šios programos įgyvendinimo priemonių plano;
  4. vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo stebėseną – reguliariai tikrina ir analizuoja, kaip yra įgyvendinama ši programa, prižiūri, kaip laikomasi joje įtvirtintų nuostatų;
  5. analizuoja esamą korupcijos prevencijos praktiką, Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus ir metodines rekomendacijas, teikia su tuo susijusius pasiūlymus Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai;
  6. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, pasiūlymais, metodika, kurių reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir viešosiomis įstaigomis, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikloms.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-30