Paskelbtas VĮ Registrų centro vadovo konkursas

Data

2018 02 05

Įvertinimas
2
IMG_4572.JPG

Susisiekimo ministerija paskelbė konkursą į VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus pareigas. Šioms pareigoms užimti ieškoma aukščiausio lygio vadovo, sukaupusio solidžią darbo patirtį.

Pretendentas privalo būti nepriekaištingos reputacijos, turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo įmonei patirtį, darbo akcinėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje ir informacinių technologijų sistemų taikymo verslo praktikoje patirties.

Kandidatai į šias pareigas turi išmanyti valstybės informacinių išteklių kūrimo ir tvarkymo procesus, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus ir finansinių lėšų panaudojimą.

Registrų centras be nuolatinio vadovo liko praėjusių metų pavasarį. Šiuo metu valstybės įmonei laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotoja Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai Ieva Tarailienė.

Pernai lapkričio 15 d. Vyriausybė nusprendė įgalioti Susisiekimo ministeriją įgyvendinti Registrų centro savininko teises ir pareigas.

Registrų centras tvarko esminius valstybės informacinius išteklius – pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas. Juose kaupiami mūsų šaliai svarbūs duomenys, kurių pagrindu kuriamos ir teikiamos elektroninės paslaugos.

Detalesnę informaciją apie konkursą Registrų centro generalinio direktoriaus pareigoms užimti galima rasti Susisiekimo ministerijos, Valstybės tarnybos departamento ir Registrų centro interneto svetainėse.