R. Masiulis: valstybei efektyviau tarnaus nuo politinių ciklų nepriklausomos įmonės

Data

2018 04 19

Įvertinimas
0
VVĮ į AB.jpg

Siekiant, kad valstybės kontroliuojamos įmonės būtų valdomos efektyviau ir duotų didesnę grąžą mokesčių mokėtojams, Susisiekimo ministerija siūlys keisti penkių savo reguliavimo srities valstybės įmonių teisinę formą. Pakeitus teisinę formą įmonių valdybos įgautų akcinių bendrovių įstatyme numatytas teises - teisę tvirtinti įmonės strategiją, teisę skirti, motyvuoti ir atleisti vadovą.

Net ir pakeitus įmonių valdymo teisinę formą, įmonės išliks valstybės nuosavybe. Transporto pagrindų įstatyme bus numatyta, jog viešąją infrastruktūrą valdančių bendrovių akcijų jokia dalimi nebus galima parduoti  be Lietuvos Respublikos Seimo pritarimo

 „Politikų ir politinių interesų „atitraukimas“ nuo valstybės įmonių valdymo būtinas, kad šios įmonės galėtų veikti efektyviau, nebūtų priklausomos nuo politinių ciklų kaip tai vyko ilgus dešimtmečius. Dabartinis šių įmonių valdymo modelis neužtikrina ilgalaikių sprendimų. Įmonės negali turėti ilgesnių planų nei politinė kadencija, nes naujas ministras gali liepti perrašyti strategiją. Valdyboms perdavę strategijos tvirtinimą, atsiesime jas nuo politinių ciklų, tad turėsime ilgalaikes ir tvarias strategijas. Tai nereiškia, kad ateityje bendroves ketinama privatizuoti, jos ir toliau išliks valstybės kontroliuojamomis bendrovėmis, kurių akcijos pagal įstatymą visu šimtu procentų ir toliau priklausys valstybei,“ – sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Vyriausybei ir Seimui pritarus, valstybės įmonės Lietuvos oro uostai, „Oro navigacija“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Vidaus vandens kelių direkcija ir „Kelių priežiūra“ bus pertvarkomos į akcines bendroves.

Valstybė į nuosavą kapitalą yra investavusi beveik 800 mln. eurų. 2017 m. tikimasi, kad Susisiekimo ministerijos kontroliuojamų valstybės įmonių pelnas sieks 40 mln. eurų (dar nėra audituotų rezultatų). Skaičiuojama, kad jeigu šios įmonės veiktų taip pat efektyviai, kaip ir privatus sektorius, tai būtų galima tikėtis apie 90 mln. eurų pelno arba 50 mln. eurų daugiau nei šiuo metu.

Pasak susisiekimo ministro R. Masiulio, pakeitus šių įmonių valdymo modelį, bus sudarytos sąlygos šiose įmonėse taikyti aukštesnius valdymo ir skaidrumo standartus, diegti geriausią korporatyvinio valdymo praktiką.

Akcinių bendrovių sugeneruotas pelnas galės būti skirstomas dividendų forma valstybei ir reinvestuojamas į plėtrą. Platesnės valdybos kompetencijų ribos užtikrins didesnę įmonių kontrolę ir priežiūrą. Akcinių bendrovių teisinė forma leis įmonėms laisviau organizuoti savo veiklą, taip mažinant kylančias rizikas bei užsitikrinant naujas plėtros ir augimo galimybes. Stiprios susisiekimo sektoriaus įmonės prisidės prie inovacijų kūrimo ir transporto sektoriaus plėtros.

Baigus šią pertvarką, būtų įgyvendintos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijos peržiūrėti valstybės valdomų įmonių teisines formas ir dalį valstybės įmonių pertvarkyti.

Valstybės įmones pertvarkius į akcines bendroves, naudojami žemės sklypai liktų valstybės nuosavybe, įmonės juos, kaip ir šiuo metu, taip ir po pertvarkos, valdys patikėjimo teise. Viešąją infrastruktūrą galės valdyti tik 100 proc. valstybės arba savivaldybės kontroliuojamos bendrovės.

Planuojama, kad pritarus Vyriausybei ir Seimui visų penkių valstybės įmonių valdymo modelis būtų pakeistas per metus.

Valstybės įmonės teisinę formą iš Susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtų įmonių išlaikys tik VĮ Registrų centras.