Susisiekimo ministerija laukia pasiūlymų antikorupcinių iniciatyvų atrankai

Data

2017 08 01

Įvertinimas
0
IMG_5923.JPG

Skatindama skaidrią susisiekimo sektoriaus veiklą, Susisiekimo ministerija skelbia tradicinę veiksmingų antikorupcinių iniciatyvų atranką. Iki rugsėjo 1 d. laukiama informacijos apie inovatyviausias šiemet įgyvendinamas ar įgyvendintas antikorupcines iniciatyvas transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse.

Pasiūlymus  kviečiami teikti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos reguliavimo srities įstaigos, įmonės ir bendrovės, taip pat kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys minėtose srityse.

Veiksmingoms antikorupcinėms iniciatyvoms priskiriami antikorupciniai projektai, renginiai, tyrimai, straipsniai ir kitos šiais metais įgyvendintos ar įgyvendinamos priemonės transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse. Vienas asmuo, viena įstaiga, įmonė ar bendrovė atrankai gali siūlyti ne daugiau kaip dvi antikorupcines iniciatyvas.

Paraiškoje turi būti nurodyta: išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas (nurodant antikorupcinės iniciatyvos pilną pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį ir kt.); antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas (skaičiais arba kitokiais būdais pagrindžiant antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumą – kas buvo atlikta, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks rezultatas ir nauda); siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitai (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris), fizinių asmenų duomenys (vardas, pavardė, darbovietė ir pareigos, kontaktinė informacija – adresas, el. pašto adresas, telefono numeris) ir paraišką teikiančio asmens kontaktinė informacija (adresas, el. pašto adresas, telefono numeris).

Paraiškos atrankai pateikiamos raštu iki š. m. rugsėjo 1 d. Susisiekimo ministerijai adresu: Vilnius, Gedimino pr. 17, arba elektroniniu paštu sumin@sumin.lt, nurodant „Antikorupcinių iniciatyvų atrankai“.