Susisiekimo sektoriaus valstybės įmonių strateginiams planams – aukščiausias įvertinimas

Data

2018 04 17

Įvertinimas
0
IMG_0614_edited.jpg

Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių (VVĮ) strateginių veiklos planų kokybė pripažinta geriausia iš visų tokias įmones valdančių šalies sektorių – ji įvertinta 9,3 balo iš 10 galimų. Tiek balų jai skyrė šių metų pradžioje vertinimą atlikusi VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“, vykdanti VVĮ Valdymo koordinavimo centro funkcijas.

Vertinimo metu buvo peržiūrėti VVĮ pateikti 2018–2021 m. strateginiai veiklos planai, įvertinti jų kokybiniai aspektai, finansinių prognozių ambicingumas ir veiklos procesų optimizavimas.

„Išmintingas, drąsus ir aukštus tikslus įmonėms keliantis strateginis planavimas suteikia pagrindą jų sėkmingai veiklai. Optimizuodami ir skaidrindami savo sektoriaus įmonių veiklą, siekiam geriausios kokybės, ilgalaikių tikslų ir didžiausios naudos valstybei“,– sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Ataskaitos duomenimis, palyginti su kitais sektoriais, susisiekimo sektoriaus įmonės 2017–2018 m. planuoja didžiausią – 8,4 proc. vidutinę metinę nuosavo kapitalo grąžą. Pažymima, kad didžiausią įtaką susisiekimo sektoriaus planuojamam rezultatui daro VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir AB Lietuvos pašto planuojama kapitalo grąža, siekianti atitinkamai 10,6 proc. ir 10,1 proc.

Iš viso susisiekimo sektoriuje buvo vertinami 5 valstybės įmonių ir 5 akcinių bendrovių strateginiai veiklos planai. Devynios iš dešimties vertintų įmonių ir bendrovių surinko daugiau kaip po 9 balus.

Aukščiausiais balais – 9,9 iš 10 – įvertinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, AB „Smiltynės perkėla“ ir AB „Detonas“ strateginiai planai. Pagal strategijų kokybę šios įmonės ir ankstesniais metais pateko į pirmąjį trejetą. Po jų rikiuojasi AB „Problematika“ ir VĮ Registrų centras, gavę atitinkamai 9,4 ir 9,3 balo. Didžiausią pažangą padarė VĮ „Oro navigacija“, kurios strateginis veiklos planas buvo įvertintas 9,1 balo – beveik 14 proc. geriau nei prieš metus.

Dar dviejų VVĮ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VĮ „Kelių priežiūra“ – strateginių veiklos planų pateikimas vertinimui yra atidėtas, atsižvelgiant į šiose įmonėse vykdomas didelio masto pertvarkas, pokyčių terminus ir rengiamus ilgalaikius strateginius planus.

Valdymo koordinavimo centro ataskaita rodo, kad susisiekimo sektoriuje valstybės valdomų įmonių strateginis planavimas kasmet gerėja. Šiemet suteiktas įvertinimas yra 3,3 proc. aukštesnis nei 2017 m. ir 9,4 proc. geresnis nei 2014 m.