Susisiekimo sektoriaus valstybės valdomose įmonėse neliko politinio pasitikėjimo asmenų

Data

2018 01 02

Įvertinimas
4
Klaipeda.jpg

Susisiekimo ministerija informuoja, kad šio sektoriaus valstybės valdomos įmonės depolitizuotos, jų valdybose nebeliko politinio pasitikėjimo asmenų. Šios permainos – vienas iš svarbių žingsnių, gerinant įmonių valdymą bei įgyvendinant Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) rekomendacijas.

„2017-aisiais iš esmės pasikeitė susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių valdybos – jas papildė naujai išrinkti nepriklausomi nariai, nebeliko politinio pasitikėjimo asmenų. Įmonių valdymo depolitizavimas – esminė sąlyga, leidžianti įmonėms vykdyti plėtrą pagal savo nustatytą ilgalaikę strategiją, vadovaujantis verslo logika ir nepriklausomai nuo politinių vėjų“,– sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

2017 m. pradžioje Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priklausė 22 valstybės valdomos įmonės, iš jų 7 įmonių valdybose dirbo politinio pasitikėjimo asmenys, 6 įmonėse ėję valdybos pirmininko pareigas. Gegužės mėn. viena iš šių įmonių – VĮ „Infostruktūra“ Vyriausybės sprendimu buvo perduota Krašto apsaugos ministerijai.

Per metus susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių sąrašą papildė VĮ „Kelių priežiūra“, sukurta reorganizavus 11 regioninių kelių priežiūros įmonių, ir Susisiekimo ministerijai perduotas VĮ Registrų centras. Šių įmonių valdybos buvo iškart formuojamos be politinio pasitikėjimo asmenų. Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai šiuo metu priklauso 12 valstybės valdomų įmonių.

Šiuo metu baigiamos formuoti susisiekimo sektoriaus valstybės valdomų įmonių valdybos. 2018 m. sausio mėn. bus suformuotos AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, VĮ „Oro navigacija“, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos ir VĮ Registrų centro valdybos, į jas išrenkant nepriklausomus valdybų narius.