Valstybės dėmesys – energijos vartojimo efektyvumui ir informacinės visuomenės plėtrai

Data

2017 02 14

Įvertinimas
0
MART5704.jpg

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis šiandien su valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu aptarė svarbiausius su ministerijos valdymo sritimi susijusius 2017 m. auditus. Daugiausia dėmesio skirta ministerijos veiksmams formuojant ir koordinuojant transporto sistemos plėtros, elektroninių ryšių ir valstybės informacinių išteklių politiką.

Pristatydamas 2017 m. valstybinio audito programą, valstybės kontrolierius informavo ministrą apie šių metų pirmą pusmetį pradedamą sisteminį energijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimo auditą. Juo bus vertinama, kaip pasiekiami bendrieji energijos efektyvumo tikslai, kuriems didelę įtaką turi tai, kaip energijos vartojimo efektyvumo potencialas išnaudojamas transporto sektoriuje.

„Lietuvoje kuriame modernią susisiekimo sistemą, todėl energijos vartojimo efektyvumui, alternatyvių degalų naudojimui transporte teikiame itin didelę reikšmę. Tai – ateities transporto ir žalesnės Lietuvos vizija, prie kurios įgyvendinimo siekiame aktyviai prisidėti“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Transporto sektoriui tenka apie trečdalis viso energijos vartojimo šalyje, todėl Susisiekimo ministerijos indėlis užtikrinant šios srities efektyvumą yra labai svarbus. Pasak valstybės kontrolieriaus, svarbu ir tai, kad Energetikos, Aplinkos  ir Susiekimo ministerijos, atsakingos už atskiras energijos efektyvumo priemonių grupes, problemas spręstų sistemiškai ir koordinuodamos tarpusavio veiksmus.

Susitikime taip pat aptarti valstybės valdomų įmonių veiklos optimizavimo ir efektyvinimo klausimai. Valstybės kontrolierius informavo ministrą apie numatomą geležinkelių transporto modernizavimo ir plėtros auditą, taip pat apie auditus, kuriais numatoma analizuoti valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą, valstybės informacinių išteklių konsolidavimą ir ypatingos svarbos informacinių išteklių valdymą.