Ministerijos viešojo valdymo tobulinimo grupė

Uždaviniai

  1. Analizuoti ministerijos administracijos valdymo struktūrą ir vidaus administravimo tvarką siekiant, kad būtų efektyviai naudojami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, optimizuota ministerijos valdymo struktūra, ir prireikus teikti susisiekimo ministrui pasiūlymus ir organizuoti jų įgyvendinimą;
  2. Nagrinėti ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, veiklos efektyvumo didinimo, išlaidų mažinimo klausimus, siekiant strateginio valdymo, viešųjų finansų valdymo tobulinimo ir efektyvesnio valstybės turto valdymo, ir prireikus teikti susisiekimo ministrui pasiūlymus;
  3. Analizuoti susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų pateiktus pasiūlymus dėl šių įstaigų valdymo, vidaus administravimo, viešųjų paslaugų teikimo, taip pat visos susisiekimo sistemos valdymo optimizavimo ir teikti susisiekimo ministrui pasiūlymus;

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-19