Atašė

Vardas Pareigos Užduotys
Gražvydas Jakubauskas Telekomunikacijų ir transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
 1. Pristatyti Lietuvos poziciją ir siūlymus ES Tarybos posėdžiuose, pagal poreikį, negalint dalyvauti sostinės ekspertams, ir Komisijos darbo grupėse/komitetuose.

 2. Atlikti 2019 m. vyksiančių TTE (telekomunikacijos) ministrų tarybų klausimų analizę, padėti rengti pasisakymus, organizuoti dvišalius susitikimus, parengti reikiamą medžiagą. 

 3. Įvertinti probleminius arba naujai pristatytus Europos Taryboje teisėkūrinius ir neteisėkūrinius pasiūlymus.

 4. Parengti esminių klausimų (ePrivatumo reglamento, Skaitmeninės Europos programos, ) eigos analizę.

 5. Suorganizuoti mokymus suinteresuotoms institucijoms Galileo/EGNOS sistemų tematika Vilniuje.

Arūnas Jūrevičius Transporto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje  
Ramūnas Rimkus Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje
 1. Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą Azija-Europa transporto koridoriuje bendradarbiaujant su Kinijos institucijomis, asociacijomis ir įmonėmis ir išlaikyti Kinijos dėmesį Lietuvos transporto ir logistikos sektoriui. Padėti Lietuvos transporto ir logistikos kompanijoms surasti patikimų partnerių Kinijoje, taip sukuriant sąlygas plėtoti verslo atstovų dvišalius santykius ir didinti Lietuvos kaip transporto ir logistikos paslaugų šalį. Planuojamo Susisiekimo ministro vizito Pekine 2019 m. balandžio mėn. pabaigoje metu organizuoti Ministro susitikimus su Kinijos Liaudies Respublikos transporto ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinės plėtros ir reformų komisijos atstovais (kitų institucijų atstovais pagal poreikį) ir verslo įmonių atstovais. Bendradarbiauti su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, AB „Lietuvos paštas“, aviacijos sektoriaus ir kitų Lietuvos transporto ir logistikos įmonėmis, atstovauti Lietuvą konferencijų, seminarų ir kitų svarbių renginių metu, įrengtuose Lietuvos susisiekimo sektoriaus pristatymo stenduose.

 2. Išnagrinėti galimybes vežti krovinius kelių ir oro transportu bei paštu. Surengti susitikimus su Kinijos Liaudies Respublikos transporto ministerijos atstovais, Civilinės aviacijos administracijos atstovais. Aptarti dvišalių susitarimų pasirašymo galimybes. Atlikti transporto srautų Lietuvos-Kinijos kryptimi analizę. Tarpininkauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai derinant dvišalius kelių transporto ir oro transporto bendradarbiavimo susitarimus.

 3. Atstovauti Lietuvos Respublikai susitikimuose, darbo grupių, regioninių formatų („1+16“, BRITA, BRI) posėdžiuose, konferencijose ir seminaruose siekiant užtikrinti informacijos apie Lietuvos susiekimo sektorių sklaidą. Rengti pranešimus apie Lietuvos susisiekimo sektorių ir Lietuvos logistikos kompanijų teikiamas paslaugas. Užtikrinti produktyvų Lietuvos dalyvavimą regioniniuose formatuose (16+1, BRI, BRITA) ir palaikyti ryšį su formatų koordinatoriais/sekretoriais. Tarpininkauti įmonėms ir asocijuotoms struktūroms padedant įsitraukti į bendradarbiavimo formatų sudėtį.

 4. Teikti apibendrintą aktualią makroekonominę informaciją apie Kinijos Liaudies Respubliką (transporto ir logistikos sektoriaus situacija, perspektyvos) ir kaimyninių valstybių įstaigų ir įmonių susisiekimo ir informacinių technologijų plėtros srityse veiklą bei šias veiklas reglamentuojančius teisės aktų pokyčius. 

 

Stanislav Vidmann Transporto atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lenkijos Respublikoje
 1. Naujų Lietuvos Respublikos rinkai geležinkelių krovininių maršrutų į Vakarų Europą per Lenkijos Liaudies Respubliką atidarymo galimybių nustatymas,

 2. Sklandus transporto infrastruktūros projektų  ,,Rail Baltica“, ,,Via Baltica“, ,,Via Carpatia“ projektų įgyvendinimas Lenkijos Liaudies Respublikos teritorijoje.

 3. Bendrų interesų ES stiprinimas, ES darbotvarkės klausimų ( MMF-CEF, Mobilumo paketas, vieningo laiko įvedimas) koordinavimas.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02