Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius

     
Roma Andruškevičienė Skyriaus vedėjas  
Indrė Bernotaitė Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti su valstybės įmonės Lietuvos oro uostais, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, valstybės įmonės „Oro navigacija“, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcija pertvarkymu susijusius veiksmus.

 2. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir akcinių bendrovių atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių nuostatoms vertinimą.

 3. Parengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto perdavimo patikėjimo teise sutarties pakeitimo ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių perdavimo patikėjimo teise sutarties projektus ir pateikti juos pasirašyti.

Jovita Razgutė Vyriausiasis specialistas
 1. Parengti Viešosios geležinkelių infrastruktūros turto perdavimo patikėjimo teise sutarties pakeitimo ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių perdavimo patikėjimo teise sutarties projektus ir pateikti juos pasirašyti.

 2. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendroviųvaldomo nekilnojamojo turto analizę.

 3. Atlikti susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose taisyklių ir Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašo peržiūrą, įvertinti jų atitiktį galiojantiems teisės aktams, nustatyti pareigybes, kurios turi būti iš Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašo išbrauktos arba naujai į jį įrašytos, parengti ir pateikti pasirašyti susisiekimo ministro įsakymo pakeitimo projektą.

Laimutė Kondratienė Vyriausiasis specialistas

           1. Analizuoti valstybės įmonių valdybos narių teikiamas veiklos ataskaitas ir, įvertinus ataskaitose pateiktus duomenis bei informaciją apie vykusius valdybos posėdžius,  rengti įsakymų projektus dėl atlygio valdybų nariams skyrimo.

           2. Koordinuoti ir užtikrinti, kad valstybės valdomų įmonių internetiniame puslapyje būtų skelbiama (viešinama) informacija (vadovų darbo užmokesčio klausimais), reglamentuota teisės aktais.

           3. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų  valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių nuostatoms vertinimą.

Janina Laskauskienė Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių nuostatoms vertinimą.

 2. Parengti susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamą tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui perduoto turto valdymo, naudojimo ir gautų pajamų bei patirtų sąnaudų ataskaitų teikimo periodiškumas, šių ataskaitų forma, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidų ir pajamų balansavimo tvarka.

 3. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų valdybų savęs įsivertinimo analizę, parengti išvadas ir rekomendacijas dėl valdybų veiklos gerinimo.

 

Artūras Kuprijanas Vyriausiasis specialistas
 1. Išanalizuotos akcinių bendrovių gerojo valdymo indekso vertinimo ataskaitos ir parengtos išvados.

 2. Parengti susisiekimo ministro įsakymų projektai (su pažymomis) dėl VĮ ir VšĮ 2020–2023 m. strateginių veiklos planų patvirtinimo.

 3. Atlikta iš susisiekimo ministro valdymo srities įmonių gautų pasiūlymų dėl informacinių įpareigojimų, kylančių iš kitų valstybės institucijų, mažinimo analizė, inicijuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimo procesai.

Ričardas Rutkauskas Vyriausiasis specialistas
 1. Atlikti susisiekimo ministro valdymo sričių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių valdomo nekilnojamojo turto analizę.

 2. Parengti ir pateikti vadovybei pasirašyti tvarkos aprašą dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui perduoto turto valdymo, naudojimo ir gautų pajamų bei patirtų sąnaudų ataskaitų teikimo.

 3. Kontroliuoti, kaip naudojamos susisiekimo ministro valdymo sričių 2019 m. valstybės biudžeto programoms („Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“) finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinti skirtos lėšos.

     
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02