Veiklos kokybės skyrius

     
Gintaras Pilipavičius L. e. skyriaus vedėjo pareigas
 1. Išanalizuoti VĮ Lietuvos oro uostai, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) klientų pasitenkinimo tyrimo (toliau – NPS) duomenis ir rezultatus ir juos pristatyti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniams bei VĮ Lietuvos oro uostai, LAKD atstovams.

 2. Pateikti įžvalgas dėl VĮ Lietuvos oro uostai ir LAKD NPS didinimo priemonių įtakos NPS pokyčiui.

 3. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimo Susisiekimo ministerijoje sistemą, planavimo dokumentus ir pateikti siūlymus dėl veiksmų, atliekamų rengiant strateginį veiklos planą, tobulinimo.

 4. Pateikti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos procesų tobulinimo.

Vaiva Mačiūnė Vyriausiasis specialistas
 1. Išanalizuoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktus klientų pasitenkinimo tyrimo duomenis ir rezultatus pristatyti Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniams bei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovams.

 2. Pateikti įžvalgas dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ NPS didinimo priemonių įtakos NPS pokyčiui.

 3. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano rengimo Susisiekimo ministerijoje sistemą, planavimo dokumentus ir pateikti siūlymus dėl veiksmų, atliekamų rengiant strateginį veiklos planą, tobulinimo.

 4. Pateikti ir įgyvendinti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos procesų tobulinimo.

Asta Varnienė Vyriausiasis specialistas
 1. Laiku atsakyti į pranešimus, prašymus ar skundus ar persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms.

 2. Parengti pasikartojančių gaunamų raštų analizės katalogą, atlikti pasikartojančių raštų analizę ir rezultatus pristatyti SM padaliniams.

 3.  Pateikti ir įgyvendinti ne mažiau nei 2 siūlymus dėl Susisiekimo ministerijos veiklos procesų tobulinimo

     
     
     
     
     
     
     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16