Ekstremaliųjų situacijų valdymas ir pavojingųjų krovinių vežimas

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Kiti svarbūs teisės aktai

I tomas      II tomas

  • ADR 2013 oficialus tekstas (anglų k., prancūzų k., vertimas į rusų k.)
  • Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techniniai priedai (2013 m. sausio 1 d. redakcija) (konsoliduotos lyginamosios redakcijos vertimas į lietuvių k.) (turi žymeklius atskirų dalių ar skyrių spartesniai peržiūrai) 

I tomas      II tomas

  • ADR 2015 oficialus tekstas (prancūzų k., anglų k., vertimas į rusų k.)
  • Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techniniai priedai (2015 m. sausio 1 d. redakcija) (konsoliduotos lyginamosios redakcijos vertimas į lietuvių k.)

I tomas   II tomas

I tomas   II tomas

  • Nauja! ADR 2019 redakcija lietuvių kalba

 

  • RID 2013 oficialus tekstas (anglų k., prancūzų k., vokiečių k.)
  • Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) ir jo priedas (2013 m. sausio 1 d. redakcija) (konsoliduotos lyginamosios redakcijos vertimas į lietuvių k.) (turi žymeklius atskirų dalių ar skyrių spartesniai peržiūrai)

  • RID 2015 oficialus tekstas (anglų k., prancūzų k.vokiečių k.)
  • Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ ir jo priedas (2015 m. sausio 1 d. redakcija) (konsoliduotos lyginamosios redakcijos vertimas į lietuvių k.)

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29