Informacinės visuomenės plėtra

Informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir kitos paslaugų teikėjų veiklos politikos formavimas

Informacinės visuomenės plėtros strateginių dokumentų, ilgalaikių plėtros programų rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas

Kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų rengiamų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų koordinavimas, su jais susijusios informacijos rinkimas ir analizavimas

Valstybės valdomų informacinių išteklių racionalaus naudojimo, užtikrinant jų integralumą ir efektyvumą, koordinavimas

Elektroninio parašo naudojimo valstybės politikos formavimas ir jos įgyvendinimo koordinavimas

Europos Sąjungos teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-27