Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos planai:

2017 m.

Nenumatyta

2016 m.

Nenumatyta

2015 m.

Nenumatyta

2014 m.

Nenumatyta

2013 m.

Nenumatyta

2012 m.

Nenumatyta

2011 m.

Stebėsenos pažymos:

  • Susisiekimo ministerija, vykdydama Teisinio reguliavimo stebėsenos 2011 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-120, 6 punktą, atliko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimo Nr. 451 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, 69-2394; 2009, Nr. 123-5288) stebėseną. Su atliktos stebėsenos pažyma galima susipažinti čiaUž šio teisės akto stebėseną atsakingas asmuo - Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Neringa Šimkienė (tel. 239 2902, el. p. neringa.simkiene@sumin.lt)
  • Susisiekimo ministerija, vykdydama Teisinio reguliavimo stebėsenos 2011 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-120, 8 punktą, atliko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 „Dėl Licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2394; 2009, Nr. 123-5288) stebėseną. Su atliktos stebėsenos pažyma galima susipažinti čia
  • Susisiekimo ministerija, vykdydama Teisinio reguliavimo stebėsenos 2011 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-120, 7 punktą, atliko Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais–taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklių, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių ir Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais – taksi taisyklių patvirtinimo“ stebėseną . Su atliktos stebėsenos pažyma galima susipažinti čiaUž šio teisės akto stebėseną atsakingas asmuo - Susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Žvinklis (tel. 239 3928, el. p. marius.zvinklis@sumin.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-07