„Rail Baltica“ projektas

Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica“, kuris geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. „Rail Baltica“ maršrutas yra laikomas prioritetiniu Transeuropinio transporto tinklo projektu Nr. 27. 2010 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica“ valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 2011 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XI-1612 pripažino projektą „Rail Baltica“ ypatingos valstybinės svarbos projektu. Projektas „Rail Baltica“ įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1802 patvirtintu Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1195 patvirtintu Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo parengiamųjų darbų planu. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, atsižvelgdamas į UAB „Sweco Lietuva“ atliktą Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos išvadą, 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3-124 patvirtino Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos išvadą, kad prioritetine alternatyva įgyvendinant projektą laikytina europinio standarto geležinkelio linija Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena. 2014 m. spalio mėn. įmonė „AECOM“ atliko Vilniaus prijungimo prie „Rail Baltica“ trasos galimybių studiją. Aktualiausią informaciją apie projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą galite rasti čia

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams

2017 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino europinės vėžės „Rail Baltica“ specialųjį planą, kuriame nurodyta tiksli geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybės sienos vieta. Su juo galima susipažinti čia.

Geležinkelio linija bus tiesiama vietovėje, kur yra privatiems asmenims priklausančių sklypų, tad patvirtinus specialųjį planą pradedamos žemės išpirkimo visuomenės poreikiams procedūros. Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui dėl specialiojo plano patvirtinimo ir žemės visuomenės poreikiams išpirkimo, ministerija per 5 darbo dienas registruotais laiškais apie tai pranešė žemės sklypų savininkams ir (ar) kitiems naudotojams. Informacija apie žemės išpirkimą taip pat  paskelbta ir šalies žiniasklaidoje.

Visuomenės poreikiams reikės išpirkti apie 1200 privačios ir 63 valstybinės žemės sklypų, kurių tiksli kaina paaiškės po to, kai bus įvertintas visuomenės poreikiams išperkamas turtas. Turto vertinimo paslaugoms atlikti organizuojami viešieji pirkimai. Žemės išpirkimo visuomenės poreikiams procedūras planuojama baigti 2018 m. antroje pusėje.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios:

A. Varnienė, tel. (8 5) 239 3942, el. p. asta.varniene@sumin.lt

E. Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt

Svarbiausi „Rail Baltica“  reglamentuojantys teisės aktai:

Planavimo dokumentai:

„Rail Baltica“ projekto direkcija

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-31