Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

Skaitmeninis inovacijų tinklas  (DIGINNO)

 

Skaitmeninio inovacijų tinklo (DIGINNO) tikslas – skatinti skaitmeninę ekonomiką ir Baltijos jūros regione spartinti vieningos skaitmeninės rinkos kūrimą. Projekte bus siekiama makro-regioniniame lygmenyje keistis gerąja praktika, didinti politikos formuotojų kompetenciją, skatinti verslo asociacijų bei mažų ir vidutinių įmonių naudojimąsi IRT, identifikuoti ir mažinti kliūtis tarptautinių elektroninių paslaugų plėtrai siekiant viešąsias ir administracines elektronines paslaugas pritaikyti verslo poreikiams.

Projektas susideda iš šių veiklų grupių: Pramonė 4.0: skaitmenizavimas ir transformacija, tarptautinių viešųjų ir administracinių  paslaugų  skaitmenizavimas bei skaitmeninės politikos tinklo Baltijos jūros regione.

Projekte dalyvauja Baltijos jūros regiono valstybės.

Projekto biudžetas – 3,5 mln. Eur. Projektas finansuojamas ES Interreg BSR programos lėšomis (85 proc.).

Projekto trukmė – 2017 m. spalio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.

Susisiekimo ministerija kartu su asociacija INFOBALT yra DIGINNO projekto partneriai.

Daugiau informacijos: https://www.diginnobsr.eu/

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-30