Skaitmeninės darbotvarkės tarybos veikla

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudėtis

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 „Dėl darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo“ pakeitimo (2018 m. vasario 22 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-89)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 "Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo" pakeitimo (2017 m. rugpjūčio 1 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-342)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 "Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo" pakeitimo (2017 m. birželio 21 d. susiekimo ministro įsakymas Nr. 3-280)

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 "Dėl dabo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo" pakeitimo

Dėl darbo grupės - Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo (2014 m. rugsėjo 11 d. susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-356)

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių protokolai

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

2014 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Įvadinio posėdžio medžiaga (2014 m. lapkričio 12 d. posėdis). 
Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas (2014 lapkričio 28 d. posėdis).
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis (2014 m. lapkričio 28 d. posėdis):

2015 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

2015 m. spalio 2015 m. spalio 7 d. Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“

 Kalbos technologijų pakomisės pasiūlymai (2015 m. sausio 7 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pasiūlymai (2015 sausio 16 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pasiūlymai (2015 m. sausio 16 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pasiūlymai (2015 m. sausio 29 d. posėdis).
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasiūlymai (2015 m. sausio 29 d. posėdis):

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis) 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 12 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlymai (2015 metų vasario 19 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pasiūlymai (2015 metų vasario 19 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasiūlymai (2015 metų vasario 19 d. posėdis)
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 23 d. posėdis)
LietuvosRespublikos krašto apsaugos ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 23 d. posėdis):

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasiūlymai (2015 m. vasario 23 d. posėdis)

2016 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pristatymas (2016 m. sausio 18 d. posėdis)

Asociacijos "INFOBALT" pristatymas (2016 m. sausio 18 d. posėdis)

2017 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Posėdžio medžiaga (2017 m. rugpjūčio 1 d. posėdis)

Posėdžio medžiaga (2017 m. spalio 30 d. posėdis)

2018 m. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdžių medžiaga

Informacinės visuomenės plėtros 2014 – 2020 metų programa  „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ (anglų.k)

Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas (2018 m. kovo 29 d. posėdis)

IVP  2014 – 2020 metų programos  „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimas 2017 m. (2018 m. kovo 29 d. posėdis)

Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio veiklos pristatymas (2018 m. kovo 29 d. posėdis)

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroninių sąskaitų forumo pogrupio veikla

Skaitmeninės darbotvarkės tarybos Elektroniniu sąskaitų forumo pogrupio posėdžių protokolai

2016 m. lapkričio 3 d. posėdžio protokolas

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-12