ITS plėtra Lietuvoje

Lietuvoje yra įgyvendinti projektai:

ITS (Geležinkelių, kelių transporto) projektai:

  1. Geležinkelių eismo valdymo centro įrengimas. Projekto tikslas – modernizuoti pagrindinius Lietuvos geležinkelių koridorius ir linijas bei didinti jų pralaidumą. Projekto vykdytojas – AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, projekto vertė – 21,8 mln. Eur, įgyvendintas 2010-2016 m.
  2. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistemos (EIS) sukūrimas ir diegimas. Projekto tikslas – įdiegti eismo informacinę sistemą, kuri padidintų eismo saugą ir eismo valdymo bei kelių priežiūros efektyvumą, laiku suteiktų pagalbą kritiniais atvejais. Projekto vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, projekto vertė – 5,79 mln. Eur, įgyvendintas 2009-2013 m.
  3. Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos (VINTRA) sukūrimas ir diegimas. Projekto tikslas – konsoliduoti skirtingų transporto rūšių viešojo transporto maršrutus ir grafikus į vieną duomenų bazę ir tokiu būdu sudaryti galimybę viešojo transporto paslaugų vartotojams vienoje vietoje surasti tęstinį maršrutą naudojantis skirtingomis transporto rūšimis. Projekto vykdytojas – Susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, projekto vertė – 1,1 mln. Eur, įgyvendintas 2012-2015 m.

Transporto e-paslaugų projektai:

  1. Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sistemos (GERVIS) sukūrimas. Sistema padeda nustatyti, valdyti ir kontroliuoti geležinkelių transporto eismo riziką, nustato rizikingiausias geležinkelių sistemos vietas ir pagrindines rizikos priežastis, pateikia informaciją sistemos naudotojams apie geležinkelių transporto sukeliamą triukšmą. Projekto vykdytojas – Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, projekto vertė – 2,265 mln. Eur, įgyvendintas 2010-2015 m.
  2. Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės platformos sukūrimas (e. krovinys). Projekto tikslas – optimizuoti krovinių gabenimo geležinkeliu ir jūrų transportu procesą, plėtojant integruoto krovinių gabenimo elektronines paslaugas. Projekto vykdytojas – AB „Lietuvos geležinkeliai“, projekto vertė – 2,1 mln. Eur, įgyvendintas 2013-2014 m.
  3. Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos (VEKTRA) sukūrimas. Sistema leidžia su kelių transportu susijusiems ūkio subjektams ir savivaldybėms elektroninių būdų apsikeisti duomenimis apie Lietuvos ir ES valstybių narių ūkio subjektus, užsiimančius vežimo kelių transportu veikla,  tarp Inspekcijos ir kitų ES valstybių narių institucijų ir intelektualias rizikos valdymo su kelių transportu susijusių ūkio subjektų kontrolei vykdyti. Projekto vykdytojas – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, projekto vertė – 1,5 mln. Eur, įgyvendintas 2011-2015 m.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-29