Kita veikla

Susisiekimo ministerijos bendradarbiavimas su užsienio šalimis vykdomas dvišaliu ir daugiašaliu formatu: palaikant ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių struktūromis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, užsienio šalių ambasadomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ministerija taip pat organizuoja tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų transporto ir komunikacijų srityje rengimą, pasirašytų bendradarbiavimo dokumentų  (dvišalių ir daugiašalių sutarčių ir konvencijų) vykdymą.        

Nacionalinės ir vietinės institucijos plėtoja naujas strategijas, kurios padės pereiti prie ekologiškesnių ir darnesnių transporto sistemų naudojimo. 

2013 m. Europos Komisijos patvirtintas Miesto judumo paketas nustatė Darnaus judumo mieste planų koncepciją, kurioje aprašomi pagrindiniai modernios ir darnios susisiekimo sistemos plėtros bruožai. Pagrindiniai elementai:

  • Tikslai ir uždaviniai – gerinti teritorijų prieinamumą ir teikti aukštos kokybės susisiekimo paslaugas mieste ir priemiestyje.
  • Ilgalaikė vizija ir aiškus įgyvendinimo planas – esamų ilgalaikių miesto plėtros strategijų ir būsimų susisiekimo infrastruktūros plėtros planų krypčių identifikavimas ir aiškių prioritetų nustatymas, apimant įgyvendinimo laiką, atsakomybes ir nustatant riekiamus išteklius ir finansus.
  • Esamų ir būsimų sistemų vertinimas – detali esamų susisiekimo sistemų analizė ir plėtros krypčių nustatymas, pagal kurią bus matuojama pažanga, bei nustatomi sumanūs (angl. SMART) įgyvendinimo tikslai.
  • Subalansuota ir integruota plėtra – visų transporto rūšių integracija ir subalansuota judumo sistemų plėtra, apimanti šias sritis: viešąjį transportą, bevariklį transportą, eismo saugą ir saugumą, modalinį pasiskirstymą, eismo organizavimo valdymą, miesto logistiką, transporto sistemos visuotinumą ir žmonių turinčių specialiųjų poreikių įtrauktį, aplinką mažiau teršiantį transportą, intelektines transporto sistemas.
  • Horizontali ir vertikali integracija – darnaus judumo plėtrai ir įgyvendinimui reikalingas integruotas skirtingų lygių valdžios ir susijusių institucijų bendradarbiavimas.
  • Aktyvus bendradarbiavimas – visų suinteresuotų šalių (verslo, organizacijų, bendruomenių ir pan.) įtraukimas į planavimo ir įgyvendinimo procesus, užsitikrinant didelę paramą ir pritarimą.
  • Stebėsena – reguliari darnaus judumo priemonių įgyvendinimo stebėsena.

Šiuo metu konkursai nėra vykdomi.

Informacija šiuo metu ruošiama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-21