Elektromobilių infrastruktūros plėtra

Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Kompleksinės elektromobilių transporto plėtros galimybių studijos rekomendacijas, Susisiekimo ministro įsakymu sudarytos tarpinstitucinis darbo grupės siūlymus, užsienio šalių praktiką ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatas, kitus teisės aktus, parengė Gaires, kurių paskirtis - nustatyti viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslą ir laukiamus rezultatus, viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus ir rekomendacijas.

Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslas – kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Lietuvoje, skatinti naudotis elektromobiliais, siekiant sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelninti transporto poveikį aplinkai.

 

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANAI

Siekiant įgyvendinti Kompleksinėje elektromobilių transporto plėtros galimybių studijoje nurodytą rodiklį, pirmiausia bus kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose, taip pat pagrindiniame transeuropiniame kelių tinkle (angl. TEN-T Core network), t. y. šalia tarptautinių automagistralių (valstybinės reikšmės magistralinių kelių) E85 ir E67, vėliau - ir šalia kitų kelių, priklausančių TEN-T tinklui.

Šiuo metu jau įrengta 11 viešų didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelių automagistralėje Vilnius–Klaipėda ir viena automagistralėje Vilnius–Panevėžys:

Eil. Nr.

Kelio Nr.

Kelio pavadinimas

Kelio km

Kelio pusė

1

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

38,08

dešinė

2

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

45,86

kairė

3

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

93,43

dešinė

4

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

96,62

kairė

5

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

141,67

kairė

6

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

142,45

dešinė

7

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

185,24

kairė

8

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

192,8

dešinė

9

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

238,03

dešinė

10

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

238,62

kairė

11

A1

Vilnius–Kaunas–Klaipėda

292,92

dešinė

12

A2

Vilnius–Panevėžys

80

kairė

Iki 2018 m. pabaigos planuojama įrengti dar 14 viešųjų didelės galios įkrovimo stotelių šalia kelių, priklausančių transeuropiniam transporto tinklui, ir šalia kitų valstybinės reikšmės kelių:

 Eil. Nr.

Kelio Nr.

Kilometras

1

A4

125,695

2

A5

65,82

3

A5

95

4

A6

165,726

5

A6

42,156

6

A9

47,3

7

A10

47,438

8

A11

75,379

9

A12

20.313

10

A12

91,427

11

A12

152

12

A14

46,18

13

A16

54,611

14

A17

4,53

Planuojama, kad 2018 metais įkrovos stotelės magistraliniuose keliuose bus įrengtos kas 50 kilometrų.

Iki 2022 metų iš viso planuojama įrengti 28 viešąsias didelės galios elektromobilių įkrovimo stoteles valstybinės reikšmės keliuose. 

Ši infrastruktūra kuriama ir plėtojama atsižvelgiant į patvirtintus Europos Sąjungos standartus ir sudarant galimybę įkrauti visų tipų elektromobilius (trijų tipų prieigos - AC, DC (Combo2 ) ir DC (CHAdeMO)).

Informacinėje sistemoje www.eismoinfo.lt bus teikiamos elektroninės paslaugos, informuojančios apie šių elektromobilių įkrovimo prieigų tipą, būseną ir užimtumą tikruoju laiku.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-23