Elektromobilių infrastruktūros plėtra

Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Kompleksinės elektromobilių transporto plėtros galimybių studijos rekomendacijas, Susisiekimo ministro įsakymu sudarytos tarpinstitucinis darbo grupės siūlymus, užsienio šalių praktiką ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatas, kitus teisės aktus, parengė Gaires, kurių paskirtis - nustatyti viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslą ir laukiamus rezultatus, viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus ir rekomendacijas.

Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslas – kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Lietuvoje, skatinti naudotis elektromobiliais, siekiant sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelninti transporto poveikį aplinkai.

 

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANAI

Siekiant įgyvendinti Kompleksinėje elektromobilių transporto plėtros galimybių studijoje nurodytą rodiklį, pirmiausia bus kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose, taip pat pagrindiniame transeuropiniame kelių tinkle (angl. TEN-T Core network), t. y. šalia tarptautinių automagistralių (valstybinės reikšmės magistralinių kelių) E85 ir E67, vėliau - ir šalia kitų kelių, priklausančių TEN-T tinklui. Šiuo metu jau įrengus dvi įkrovimo prieigas tarp Kauno ir Vilniaus, iki 2017 m. pabaigos planuojama įrengti ne mažiau 10 viešųjų didelės galios įkrovimo prieigų automagistralėse Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys. Šalia kelių, priklausančių transeuropiniam transporto tinklui, ir šalia kietų valstybinės reikšmės kelių iki 2020 m. įrengti ne mažiau kaip 19 veikiančių viešųjų elektromobilių didelės galios įkrovimo prieigų, o iki 2022 m. - ne mažiau kaip 28 vnt.

 

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO PLĖTRA

Siekiant paskatinti elektromobilių plėtrą Lietuvoje, būtina ne tik plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą, bet ir valstybinio ir viešojo sektorių automobilius nuosekliai keisti elektra arba alternatyviaisiais degalais varomu transportu. Susisiekimo ministerija yra įsigijusi elektromobilį ir įrengusi dvi elektromobilių įkrovimo prieigas šalia Susisiekimo ministerijos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-29