Elektromobilių infrastruktūros plėtra

Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Kompleksinės elektromobilių transporto plėtros galimybių studijos rekomendacijas, Susisiekimo ministro įsakymu sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės siūlymus, užsienio šalių praktiką ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatas, kitus teisės aktus, parengė Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gaires, kurių paskirtis - nustatyti viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslą ir laukiamus rezultatus, viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus ir rekomendacijas.

Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslas – kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Lietuvoje, skatinti naudotis elektromobiliais, siekiant sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelninti transporto poveikį aplinkai.

Siekiame, kad infrastruktūros plėtra prisidėtų prie Kompleksinėje elektromobilių transporto plėtros galimybių studijoje rekomenduojamo rodiklio pasiekimo, - kad iki 2020 m. visi įregistruoti elektromobiliai Lietuvoje sudarytų 5 proc. visų per metus parduodamų naujų automobilių, o 2025 m. – 10 proc., todėl pirmiausia yra kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose, taip pat pagrindiniame transeuropiniame kelių tinkle (angl. TEN-T Core network), t. y. šalia tarptautinių automagistralių (valstybinės reikšmės magistralinių kelių) E85 ir E67, vėliau - ir šalia kitų kelių, priklausančių TEN-T tinklui.

2014-2018 metais automagistralėje Vilnius–Klaipėda, automagistralėje Vilnius–Panevėžys ir šalia kitų valstybinės reikšmės kelių jau įrengta 17 viešų didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelių (mėlyna spalva), o iki š. m. pabaigos planuojama įrengti dar 9 (pilka spalva): 

 

Taigi, 2018 metų pabaigoje elektromobilių įkrovimo prieigos magistraliniuose keliuose bus įrengtos maždaug kas 50 kilometrų, susisiekimui elektromobiliais tarp miestų užtikrinti.

Ši infrastruktūra kuriama ir plėtojama atsižvelgiant į patvirtintus Europos Sąjungos standartus ir sudarant galimybę įkrauti visų tipų elektromobilius (trijų tipų prieigos - AC, DC (Combo2 ) ir DC (CHAdeMO)).

Informacinėje sistemoje www.eismoinfo.lt yra teikiama informacija apie šių elektromobilių įkrovimo prieigų tipą, būseną ir užimtumą tikruoju laiku.

 

ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTRUKTŪRA MIESTUOSE

Pasinaudoti ES investicijomis elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti iš viso planuoja 17 Lietuvos savivaldybių. Šiam tikslui numatoma skirti 1,44 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 

Savivaldybė

Didelės galios

Įprastos galios

Alytus

3

-

Birštonas

2

-

Druskininkai

-

4

Jonava

2

1

Kaunas

1

10

Kėdainiai

1

1

Klaipėda

3

-

Marijampolė

2

-

Mažeikiai

2

-

Neringa

2

-

Palanga

2

-

Panevėžys

3

-

Tauragė

1

4

Telšiai

2

-

Utena

1

2

Vilnius

5

-

Visaginas

1

1

VISO:

33

23

Daugelis savivaldybių elektromobilių įkrovimo prieigas yra numačiusios savo parengtuose ar rengiamuose darnaus judumo mieste planuose, su kuriais galite susipažinti čia: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darnaus-judumo-mieste-planai

VILNIUS. Sostinėje 2018 metais veikia 70 elektromobilių įkrovimo stotelių: 4 - viešos, jose elektromobilį galima įkrauti neribotai ir nemokamai; 2 - SĮ „Susisiekimo paslaugos“ įkrovimo stotelės įrengtos požeminėse aikštelėse Gedimino 9A ir Tilto g., elektromobilių įkrovimas nemokamas, tačiau yra mokamas įvažiavimas į požeminę aikštelę; 54 elektromobilių įkrovimo stotelės įrengė „Spark“ elektromobilių dalijimosi sistemai, kurioje įkrauti galima tik dalijimosi paslaugai priklausančius elektromobilius; 2 - įrengė „CityBee“ automobilių dalijimosi paslaugų bendrovė; 8 – elektromobiulių įkrovimo prieigos yra privačiose teritorijose.

Vilniaus miesto elektromobilių įkrovimo stotelių žemėlapį galite pasižiūrėti čia: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1z_T_HwT-og9V32_UCC9NYpwfuPsVEZzc&ll=54.709993034940794%2C25.25231585000006&z=12

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05