Elektromobilių infrastruktūros plėtra

Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Kompleksinės elektromobilių transporto plėtros galimybių studijos rekomendacijas, Susisiekimo ministro įsakymu sudarytos tarpinstitucinis darbo grupės siūlymus, užsienio šalių praktiką ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nuostatas, kitus teisės aktus, parengė Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gaires, kurių paskirtis - nustatyti viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslą ir laukiamus rezultatus, viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus ir rekomendacijas.

Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslas – kuriant ir plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Lietuvoje, skatinti naudotis elektromobiliais, siekiant sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir sušvelninti transporto poveikį aplinkai.

Siekiame, kad infrastruktūros plėtra prisidėtų prie Kompleksinėje elektromobilių transporto plėtros galimybių studijoje rekomenduojamo rodiklio pasiekimo, - kad iki 2020 m. visi įregistruoti elektromobiliai Lietuvoje sudarytų 5 proc. visų per metus parduodamų naujų automobilių, o 2025 m. – 10 proc., todėl pirmiausia kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose, taip pat pagrindiniame transeuropiniame kelių tinkle (angl. TEN-T Core network), t. y. šalia tarptautinių automagistralių (valstybinės reikšmės magistralinių kelių) E85 ir E67, vėliau - ir šalia kitų kelių, priklausančių TEN-T tinklui.

Šiuo metu jau įrengta 12 viešų didelės galios elektromobilių įkrovimo stotelių automagistralėje Vilnius–Klaipėda ir viena automagistralėje Vilnius–Panevėžys (mėlyna spalva), o iki 2018 m. pabaigos planuojama įrengti dar 14 viešųjų didelės galios įkrovimo stotelių šalia kelių, priklausančių transeuropiniam transporto tinklui, ir šalia kitų valstybinės reikšmės kelių (pilka spalva):

 

Taigi, 2018 metų pabaigoje elektromobilių įkrovimo prieigos magistraliniuose keliuose bus įrengtos maždaug kas 50 kilometrų, susisiekimui elektromobiliais tarp miestų užtikrinti.

Ši infrastruktūra kuriama ir plėtojama atsižvelgiant į patvirtintus Europos Sąjungos standartus ir sudarant galimybę įkrauti visų tipų elektromobilius (trijų tipų prieigos - AC, DC (Combo2 ) ir DC (CHAdeMO)).

Informacinėje sistemoje www.eismoinfo.lt yra teikiama informacija apie šių elektromobilių įkrovimo prieigų tipą, būseną ir užimtumą tikruoju laiku.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-26