Elektromobilių naudojimą skatinančios priemonės

  • Galimybė naudotis specialiai pažymėtomis maršrutinio transporto eismo juostomis Vilniuje;

  • Parkavimo ir įvažiavimo rinkliavų lengvatos Lietuvos miestuose:

 Vilniuje – elektromobiliams su specialiais EV raidėmis paženklintais valstybiniais numeriais vietinė rinkliava netaikoma. Vietinė rinkliava už kitų elektra varomų automobilių stovėjimo leidimą (visose vietinės rinkliavos zonose) – 40 Eur metams (galioja 5 d. d.). Leidimai išduodami SĮ “Susisiekimo paslaugos” klientų aptarnavimo centre, adresu Gedimino pr. 9A, Vilnius. Leidimai išduodami pateikus automobilio registracijos liudijimą, užpildytą nustatytos formos prašymą. Elektromobilio leidimas išduodamas tik elektra įkraunamo ir varomo automobilio valdytojui (vairuotojui) (neišduodamas hibridinių automobilių valdytojams (vairuotojams). Elektromobilio leidimas suteikia teisę statyti automobilį vietine rinkliava apmokestintose automobilių stovėjimo vietos. Elektromobilio leidimas nesuteikia teisės nemokamai statyti automobilį privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, taip pat „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).

Šiuo metu išduodami elektroniniai leidimai (elektromobilis įtraukiamas į leidimų duomenų bazę). Automobilių, kurių valdytojams (vairuotojams) išduoti elektroniniai elektromobilių leidimai, ženklinti nereikia.

 Kaune – VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ specialūs leidimai elektromobilių valdytojams išduodami pateikus prašymą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą. Leidimas išduodamas nemokamai.

 Klaipėdoje – rinkliava netaikoma ekologiškoms transporto priemonėms (elektros varikliais ar vandeniliu varomiems automobiliams), registruotoms Lietuvos Respublikoje. Leidimus išduoda „Klaipėdos keleivinis transportas“, pateikus prašymą, transporto priemonės registracijos liudijimo originalą ir kopiją. Patogiausia leidimus užsakyti elektroniniu būdu. Leidimas išduodamas nemokamai ir galioja vienus metus nuo išdavimo datos.

 Šiauliuose – rinkliava už automobilių stovėjimą Šiaulių mieste nerenkama už pastatytas ekologiškas transporto priemones (elektros varikliais ar vandeniliu varomiems automobiliams), registruotas Lietuvos Respublikoje, kurioms Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą. Leidimas išduodamas nemokamai, pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą.

 Panevėžyje - vietinė rinkliava už elektra varomo automobilio nuolatinį bilietą, vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose, dvylika mėnesių – 2,90 Eur metams. Nuolatinis bilietas įsigyjamas  UAB „Panevėžio būstas“ (adresu Marijonų g. 36-3, Panevėžys), pateikus automobilio registracijos liudijimą ir sumokėjus nustatyto dydžio vietinės rinkliavos mokestį.

 Neringoje - elektra varomų automobilių, pažymėtų tai įrodančiais gamintojo skiriamaisiais ženklais, valdytojams (vairuotojams) vietinė rinkliava už įvažiavimą transporto priemone į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją netaikoma.

Trakuose - elektra varomų automobilių, pažymėtų tai įrodančiais gamintojo skiriamaisiais ženklais, valdytojams (vairuotojams) vietinė rinkliava netaikoma.

 

  • Numeriai elektromobiliams

Iki š. m. balandžio 1 d. automobilių numeriai su priekyje esančiu EV raidžių deriniu ir keturiais skaičiais buvo išduodami tik gryniesiems elektromobiliams.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260  yra pakeista automobilių numerio ženklų sudarymo tvarka. 

Nuo 2018 m. balandžio 3 d. M ir N kategorijų transporto priemonėms, kuriose sumontuota jėgos pavara, turinti bent vieną ne išorinį elektros energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės ir duomenys apie šią transporto priemonių įrangą yra nurodyti kilmės, patvirtinimo dokumentuose, transporto priemonių gamintojų arba jų prekybos atstovų, sudariusių sutartis su VĮ „Regitra“ dėl transporto priemonių duomenų teikimo, išduotose pažymose ar transporto priemonių duomenų informacinėse sistemose (toliau – elektromobilis), pareiškėjo pageidavimu gali būti išduoti valstybinio registracijos numerio ženklai (toliau – numerio ženklai), kurį sudaro dviejų raidžių ir keturių skaitmenų derinys, kurio pirmoji turi būti „E“ raidė. 

Ar bus galimybė konkrečiam elektromobiliui išduoti šiuos numerius, bus sprendžiama tik padaliniuose, patikrinus turimą informaciją ir elektromobilio dokumentus, o jeigu reiks ir patį elektromobilį. Elektroniniu paštu ar telefonu tokia informacija tikslinama nebus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-05