Komisijos sudėtis

 

Vladislav Kondratovič – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos l. e. Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento direktoriaus pareigas (Komisijos pirmininkas)

Jonas Damidavičius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos pirmininko pavaduotojas)

Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja

Elena Auglienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Dmitrij Bial – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas

Dainius Diska – asociacija ITS Lietuva vykdantysis direktorius

Zita Dubickienė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja

Tomas Gorelčionka - Lietuvos pėsčiųjų asociacijos narys

Jaunius Jasiūnas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vedėjas

Rasa Kavaliauskaitė – Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė

Eduardas Kriščiūnas – Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas

Dovilė Lazauskaitė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

Marius Markevičius – Nacionalinės viešojo transporto keleivių asociacijos pirmininko pavaduotojas

Justas Norbutas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vytautas Palevičius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas

Olita Kriukovienė – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos Sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Romualdas Sabaliauskas – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius

Simona Sakalauskaitė – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Algimantas Šimaitis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Irena Taraškevičienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja

Dalia Žukienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-28