Pirmininkavimas ES Tarybai

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Lietuva pirmininkavo ES Tarybai 2013 m. liepos-gruodžio mėnesiais.

Pirmininkaujančios valstybės narės bendradarbiauja grupėmis po tris šalis, vadinamose trijų valstybių narių grupėse.

Dabartinę trijų valstybių narių grupę sudaro Estija, Bulgarija ir Austrija.

 

Tarybai  pirmininkausiančios valstybės narės iki 2020 m.:

Malta: 2017 m. sausio–birželio mėn.

Estija: 2017 m. liepos–gruodžio mėn.

Bulgarija: 2018 m. sausio–birželio mėn.

Austrija: 2018 m. liepos–gruodžio mėn.

Rumunija: 2019 m. sausio–birželio mėn.

Suomija: 2019 m. liepos–gruodžio mėn.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-01