Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos projektas

Panaudojant Europos Sąjungos investicijas, 2015 m. liepos mėn. buvo baigtas pirmasis Marvelės krovininės prieplaukos statybų etapas. Čia įrengta 120 m ilgio krantinė, apie 0,7 hektaro ploto krovos ir sandėliavimo aikštelė, nutiesti privažiavimo keliai ir inžineriniai tinklai.

2016 m. kovo 14 d. Susisiekimo ministerija paskelbė koncesininko atrankos konkursą viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektui „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinti. Projekto tikslas – Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros ir krovininės laivybos Nemunu plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Koncesijos konkurso laimėtojas turės praplėsti esamą infrastruktūrą, pastatyti sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatus, aprūpinti prieplauką reikalinga krovos technika, taip pat prisiimti paklausos riziką. Numatoma, kad investicijos į Marvelės prieplaukos plėtrą gali siekti daugiau kaip 11 mln. eurų.

Susisiekimo ministerija ir Vidaus vandens kelių direkcija 2016 m. balandžio 15 d. surengė informacinę dieną, kurios metu pateikta išsami informacija apie Marvelės prieplaukos projektą, galimiems koncesijos konkurso dalyviams parodyta prieplaukos infrastruktūra, atsakyta į investuotojų klausimus.  

Iki koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso sąlygose nustatyto paraiškų dalyvauti išankstinėje dalyvių atrankoje pateikimo termino – 2016 m. birželio  3 d. paraiškų iš Koncesijos konkurso dalyvių nebuvo gauta. Todėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ Koncesijos konkursas laikomas neįvykusiu.

Nutarta parengti pasiūlymus dėl Koncesijos konkurso sąlygų, kurios didintų rinkos dalyvių suinteresuotumą dalyvauti Koncesijos konkurse, gerinimo. Komisijos nariai su konsultantais „Investuok Lietuvoje“ yra parengusi virš 15 pasiūlymų  Koncesijų sąlygų gerinimui. Šio etapo komisijos darbas - galutinai įvertinti ir patvirtinti pasiūlymus, pagal kuriuos būtų koreguojami ir rengiami Koncesijos konkurso dokumentai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-04