BDAR

State Aid

Development of Next Generation Access Infrastructure - RAIN 3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49614

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonė „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51038

110 kV connection Vilnius
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46777

Start-up aid for flights from regional airports
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40605

Investment aid to Vilnius airport
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40197

Construction of Infrastructure for the Ferry Terminal in Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N137_2010

Construction of Infrastructure for the Ferry Terminal in Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N137_2010

Start-up Aid for Regional Airports in Lithuania – [Lithuanian Route Development Scheme (RDS)]
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N521_2010

Assistance for the development of airport infrastructure capacity and the introduction of security requirements
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_NN9_2009

Last updated: 02-12-2019