BDAR
gdpr

European Commission Decisions

SA.63580 ( 2021/X ) Investicinio projekto „MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra Šiaulių oro uoste“ https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_63580

SA.55698 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (Action 04.5.1-TID-R-514 „Implementation of Sustainable Mobility Measures” of the Priority Axis 4 “Promoting Energy Efficiency and Production and Use of Renewable Energy” under the Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55698

SA.55224 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ (Action 04.5.1-FM-F-520 „Co-investment Fund for Transport and Communications” of the Priority Axis 4 “Promoting Energy Efficiency and Production and Use of Renewable Energy” under the Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_55224

SA.51158 Planned acquisition of a dredger by the Port of Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51158

Development of Next Generation Access Infrastructure - RAIN 3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49614

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonė „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ (Action 06.1.1-TID-V-505 „Improvement of shipping safety at the Klaipėda State Seaport” of the Priority Axis 6. “Developing Sustainable Transport and Key Network Infrastructures” under the Operational Programme for the European Union Funds’ Investments in 2014-2020)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51038

110 kV connection Vilnius
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46777

Start-up aid for flights from regional airports
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40605

Investment aid to Vilnius airport
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40197

Construction of Infrastructure for the Ferry Terminal in Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N137_2010

Construction of Infrastructure for the Ferry Terminal in Klaipeda
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N137_2010

Start-up Aid for Regional Airports in Lithuania – [Lithuanian Route Development Scheme (RDS)]
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N521_2010

Assistance for the development of airport infrastructure capacity and the introduction of security requirements
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_NN9_2009

Last updated: 11-01-2022