Darbo užmokestis

Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis*
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Ministras 1 3248,11 1 4282,10
Viceministas 2 2982,08 2 5021,33
Ministro patarėjas 2 2144,71 3 2869,49
Ministerijos kancleris 1 3134,95 0 -
Vyriausiasis patarėjas 1 2014,90 7 3279,39
Vyresnysis patarėjas 7 1954,99 11 2744,66
Patarėjas 6 1645,58 15 2316,33
Grupės vadovas - - 2

3985,86

Departamento direktorius 5 2268,33 2 3375,86
Departamento direktoriaus pavaduotojas 4 2152,29 - -
Specialusis atašė 4 1690,78 5

2339,64

Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) 6 2121,27 7 3033,97
Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) 10 1761,14 5 2653,07
Vyriausiasis specialistas 70 1304,19 58 1906,35
Vyresnysis specialistas 1 780,39 - -

Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais):

Pareigybės pavadinimas     2018 m.  2019 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Darbuotojų skaičius Vidutinis*
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis
Specialusis atašė 1 1300,71 1 1643,50
Vyriausiasis specialistas 18 1206,31 18 1662,51
Administratorius-budėtojas 4 576,03 4 772,01

*Darbo užmokesčio padidėjimą 2019 m. I ketvirtį įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams, o darbo užmokestis indeksuotas taikant koeficientą 1,289 ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, įskaitant pareiginės algos bazinio dydžio pakeitimą, kuriuo bazinis dydis buvo padidintas iki 173,0 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-10