Konkursai į valstybės tarnybą

Konkursas į  Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiojo specialisto, darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą 2 metų darbo sutartį, pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 3,38 - 10,5.

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas (CV);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Dokumentai, patvirtinantys ne mažesnę 1 metų darbo teritorijų planavimo srityje patirtį (darbo sutartys, pareigybės aprašymai ir kt.);
  5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos 1 priedas).

           Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami elektroniniu būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami iki 2019-08-16.

Dalyvavimo konkursuose ir atrankose klausimais prašome kreiptis į Audronę Rutkauskienę, tel. 852 39 39 60, el. p. audrone.rutkauskiene@sumin.lt