Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atrankos į darbuotojų pagal darbo sutartį tvarkos aprašas