Paskatinimai ir apdovanojimai

Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatinimas

2018 m.

Padėka už ilgametį sąžiningą darbą skirta 5 valstybės tarnautojams.

Vienkartinė piniginė išmoka skirta 10 valstybės tarnautojų už vienkartinės ypatingos svarbos užduoties atlikimą ir 2 valstybės tarnautojams už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, atleidžiant iš pareigų dėl tarnybos pratęsimo termino pabaigos.

Premija skirta 1 darbuotojui už vienkartinės ypatingos svarbos užduoties atlikimą.

Vardinė dovana skirta 3 darbuotojams.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS APDOVANOJIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26